Media »

Files

Projekt uchwały

Pobierz plik (pdf, 379,95 kB)

Projekt uchwały

Pobierz plik (pdf, 380,20 kB)

Projekt uchwały

Pobierz plik (pdf, 422,58 kB)

Projekt uchwały

Pobierz plik (pdf, 450,33 kB)

Projekt uchwały

Pobierz plik (pdf, 284,19 kB)

Projekt uchwały

Pobierz plik (pdf, 452,60 kB)

Projekt uchwały

Pobierz plik (pdf, 201,22 kB)

Projekt uchwały

Pobierz plik (pdf, 454,56 kB)

Projekt uchwały

Pobierz plik (pdf, 453,26 kB)

Projekt Uchwały

Pobierz plik (docx, 16,69 kB)

Projekt uchwały nr 1-komisja-studia I stopnia niestacjonarne

Pobierz plik (pdf, 386,37 kB)

Projekt uchwały nr 2-komisja-studia II stopnia stacjonarne

Pobierz plik (pdf, 386,50 kB)

Projekt uchwały- terminarz wyborów

Pobierz plik (docx, 19,40 kB)

Projekt uchwały- terminarz wyborów

Pobierz plik (pdf, 251,94 kB)

Projekt uchwały- utworzenie Pracowni Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych

Pobierz plik (pdf, 449,96 kB)

Projekt uchwały-aktualizacja parytetów grup w Radzie Wydziału

Pobierz plik (docx, 15,68 kB)

Projekt uchwały-aktualizacja parytetów grup w Radzie Wydziału

Pobierz plik (pdf, 252,05 kB)

Projekt uchwały-aktualizacja parytetów grup w Radzie Wydziału

Pobierz plik (pdf, 251,95 kB)

Projekt uchwały-aktualizacja składu kolegió elektorskich

Pobierz plik (docx, 19,01 kB)

Projekt uchwały-aktualizacja składu kolegiów elektorskich

Pobierz plik (docx, 15,68 kB)

Projekt uchwały-aktualizacja składu kolegiów elektorskich

Pobierz plik (pdf, 251,31 kB)

Projekt uchwały-likwidacja Zakładu Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych

Pobierz plik (pdf, 448,22 kB)

Projekt uchwały-przekształcenie Pracowni Architektury Proekologicznej

Pobierz plik (pdf, 450,19 kB)

Projekt uchwały-utowrzenie Pracowni Architektury Współczesnej, Wnątrzi Form Przemysłowych

Pobierz plik (pdf, 449,96 kB)

ProModSe presentation of idea - short

Pobierz plik (pdf, 2,16 MB)