Informacje dla autorów

Informacje dla prelegentów, autorów publikacji i posterów

Harmonogram prelegentów i uczestników sesji posterowej, autorów publikacji

 

Do 16 czerwca 2019

– rejestracja uczestnictwa prelegentów oraz przesłanie abstraktów

(do 500 wyrazów)

Do 30 czerwca 2019

– potwierdzenie przyjęcia tematu referatu lub posteru

Do 16 września 2019

- przesłanie pełnego tekstu artykułu / rozdziału w monografii

20-21 listopada 2019

Termin konferencji

Do  20 grudnia 2019

- przesłanie recenzji tekstów do publikacji

Do 20 stycznia 2020

- przesłanie poprawionych tekstów po recenzjach

Do 30 marca 2020

- publikacja zgodnie z harmonogramem wydawnictwa

 

Proponowane formy publikacji po decyzji Komitetu Naukowego:

  1. Rozdziała w recenzowanej monografii  naukowej w wydawnictwie Politechniki Warszawskiej

(poziom I wydawnictw listy MNiSW )

  1. Rozdziała w recenzowanej monografii  naukowej w wydawnictwie międzynarodowym (poziom II  wydawnictw listy MNiSW )
  2. Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym wydawnictwa  „Builder”
  3. Artykuł naukowy w czasopiśmie „Inżynieria i Budownictwo”
  4. Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym międzynarodowego wydawnictwa

 

Informacje dotyczące publikacji i wytycznych wydawniczych zostaną przekazane w późniejszym terminie, po akceptacji abstraktów.

 

Koszty publikacji:

Planowane są  oddzielne opłaty za publikacje. Wysokość opłat będzie  zależna od  wydawnictwa wraz z uwzględnieniem  zniżki dla uczestników konferencji. Koszt publikacji jednego artykułu (opracowanego według wymogów redakcyjnych) jest uzależniony od czasopisma

Informacje dotyczące kosztów publikacji zostaną przekazane w późniejszym terminie

 

Koszty podróży i noclegu:

Uczestnicy konferencji we własnym zakresie opłacają koszty dojazdu, noclegu oraz publikacji artykułu.

Informacje dotyczące możliwości noclegu w hotelu i zniżkach dla uczestników konferencji, zostaną przekazane w późniejszym terminie.