Komitety

Informacje o komitecie naukowym, komitecie organizacyjnym oraz dane kontaktowe do organizatorów

Komitet Naukowy

dr hab. inż. arch. Anna Bać, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. arch. kraj. Beata Gawryszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Prof. Landscape Arch. Manfred Köhler, University of Applied Science,  Neubrandenburg

prof. dr hab. inż. Hanna Michalak, Politechnika Warszawska

Assoc. Prof. Arch. Emanuele Naboni, KADK, The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design, and Conservation

Prof. Dr.-Ing. habil. Piotr Noakowski, Technische Universität Dortmund

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska

Assoc. Prof. Arch. Rafi Segal, Massachusetts Institute of Technology

dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. arch.  Krystyna Solarek prof. uczelni, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. arch.  Michał Stangel , prof. uczelni, Politechnika Śląska

dr hab. inż. arch. kraj. Barbara Szulczewska, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

dr hab. inż. arch. Malgorzata Hanzl, Politechnika Łódzka

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. arch.  Krystyna Solarek prof. PW

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak

dr inż. arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik

dr inż. arch. Anna Tofiluk

mgr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek

 

Kontakt z Organizatorami

 

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, Polska

e-mail: conference.city-changes@pw.edu.pl

Tel: +48 501 197 369