Konkurs

Lokalizacja

Zadanie polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego placu w dzielnicy Wola, w Warszawie