Aktualny rocznik

 

     

ROCZNIK 2022 DOSTĘPNY WKRÓTCE.

  

Spis treści:

 

Związek Słuchaczów Architektury jako animator studenckiego życia towarzyskiego – czyli o Balach [Młodej] Architektury, a także Czarnych Kawach, dancingach i tzw. fuksówkach organizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1917-1948

Union of Architectural Students as an Animator of Student Social Life: [Young]Architecture Balls, Black Coffee Get–Togethers, Dances,and Hazings Organized on the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology over the Years 1917–1948

Małgorzata Rozbicka

 

Kościół parafialny pw. św. Anny w Mołtajnach – dzieje budowlane

Saint Ann’s Parish Church in Mołtajny: Construction History

Klara Kantorowicz, Wojciech Wółkowski

 

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Kochanówce na Warmii. Historia budowlana i architektura w świetle pomiarów inwentaryzacyjnych

Church of Saint Lawrence in Kochanówka, Warmia. Construction History and Architecture in Light of Survey Measurements

Iwona Krawiec

 

Wielorodzinny dom mieszkalny Funduszu Kwaterunku Wojskowego dla oficerów przy ulicy Koszykowej w Warszawie projektu Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego, 1931-33. Urbanistyka i architektura

Romuald Gutt’s and Józef Jankowski’s Koszykowa Street Officers’ Multifamily Residential Building in Warsaw as Designed for the Military Housing Fund, 1931–1933: Urban Plan and Architecture

Alicja Szmelter

 

Miejsca spędzania wolnego czasu i letniego wypoczynku warszawiaków w 2. Połowie XIX i na początku XX wieku położone w obecnych granicach administracyjnych stolicy

Entertainment V nues, Trip Destinations, and Summer Leisure Sites for Warsaw’s Residents in the Second Half of the Nineteenth Century as Found Within the Limits Today’s Warsaw

Agnieszka Bąk

 

PREZENTACJE 

Rekonstrukcje wystroju architektonicznego i projekty nowych fasad w praktyce projektowej pracowni architektoniczno-konserwatorskiej „proart a. rostkowska” (1994-2022)

Reconstruction of Architectural Detail /Decoration and Designs for New Façades in the Design Practice of the Pro art A. Rostkowska Architectural and Heritage Protection Studio (1994–2022)

Piotr Kilanowski