Current

 

    

Contents: 

 

Małgorzata Rozbicka

Union of Architectural Students as an Animator of Student Social Life: [Young]Architecture Balls, Black Coffee Get–Togethers, Dances,and Hazings Organized on the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology over the Years 1917–1948

Związek Słuchaczów Architektury jako animator studenckiego życia towarzyskiego – czyli o Balach [Młodej] Architektury, a także Czarnych Kawach, dancingach i tzw. fuksówkach organizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1917-1948 

Studia 2022, Vol. 5, pp. 5-43

doi:10.17388/WUT.2022.0002.ARCH

summary:

full article: 

Studia 2022 Tom 5 MRozbicka (pdf, 24,57 MB)

 

Klara Kantorowicz, Wojciech Wółkowski

Saint Ann’s Parish Church in Mołtajny: Construction History

Kościół parafialny pw. św. Anny w Mołtajnach – dzieje budowlane

Studia 2022, Vol. 5, pp. 45-61

doi:10.17388/WUT.2022.0003.ARCH

summary:

full article:  

 

Iwona Krawiec

Church of Saint Lawrence in Kochanówka, Warmia. Construction History and Architecture in Light of Survey Measurements

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Kochanówce na Warmii. Historia budowlana i architektura w świetle pomiarów inwentaryzacyjnych

Studia 2022, Vol. 5, pp. 63-85

doi:10.17388/WUT.2022.0004.ARCH

summary:

full article: 

 

Alicja Szmelter

Romuald Gutt’s and Józef Jankowski’s Koszykowa Street Officers’ Multifamily Residential Building in Warsaw as Designed for the Military Housing Fund, 1931–1933: Urban Plan and Architecture

Wielorodzinny dom mieszkalny Funduszu Kwaterunku Wojskowego dla oficerów przy ulicy Koszykowej w Warszawie projektu Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego, 1931-33. Urbanistyka i architektura

Studia 2022, Vol. 5, pp. 87-113

doi:10.17388/WUT.2022.0005.ARCH

summary:

full article:  

Studia 2022 Tom 5 ASzmelter (pdf, 23,09 MB)

 

Agnieszka Bąk

Entertainment Venues, Trip Destinations, and Summer Leisure Sites for Warsaw’s Residents in the Second Half of the Nineteenth Century as Found Within the Limits Today’s Warsaw

Miejsca spędzania wolnego czasu i letniego wypoczynku warszawiaków w 2. Połowie XIX i na początku XX wieku położone w obecnych granicach administracyjnych stolicy

Studia 2022, Vol. 5, pp. 115-153

doi:10.17388/WUT.2022.0006.ARCH

summary:

full article:  

Studia 2022 Tom 5 ABak (pdf, 36,84 MB)

 

PRESENTATIONS

Piotr Kilanowski

Reconstruction of Architectural Detail /Decoration and Designs for New Façades in the Design Practice of the Pro art A. Rostkowska Architectural and Heritage Protection Studio (1994–2022)

Rekonstrukcje wystroju architektonicznego i projekty nowych fasad w praktyce projektowej pracowni architektoniczno-konserwatorskiej „proart a. rostkowska” (1994-2022)

Studia 2022, Vol. 5, pp. 157-199

doi:10.17388/WUT.2022.0007.ARCH

summary:

full article: