Current

Studies on the History of Architecture and Urban Planning in Poland 2023 (vol. 6)

 

 

Contents:

Studies 2023 Vol. 6 Contents (pdf, 61,26 kB)

  

ISSN 2657-5795

ISSN 2956-591X (Online)

Indeks PR 21361

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Brykowska

Gardens in the hermitages of the Camaldolese, Carthusian and Discalced Carmelite orders in the 17th and 18th Centuries (part 1)

Ogrody w pustelniach zakonów kamedułów, kartuzów i karmelitów bosych w XVII i XVIII wieku (część 1)

Studies 2023, vol. 6, pp. 5-112

doi:10.17388/WUT.2023.0004.ARCH

received: October 29, 2023
accepted: November 26, 2023

This article is distributed under the terms of the  Creative Commons BY-NC-ND 4.0. license.

summary: 

full article: 

Studies 2023 Vol. 6 MRozbicka (pdf, 3,06 MB)

Michał Dudkowski

The Inn in Jabłonna: A Contribution to Research into the Architectural Creativity of Szymon Bogumił Zug as well as the Architecture of the Residential Complex of Bishop Michał Poniatowski in Jabłonna

Austeria w Jabłonnie. Przyczynek do badań nad twórczością architektoniczną Szymona Bogumiła Zuga oraz architekturą zespołu rezydencjonalnego biskupa Michała Poniatowskiego w Jabłonnie

Studies 2023, vol. 6, pp. 113-152

doi:10.17388/WUT.2023.0005.ARCH

received: July 7, 2023
accepted: October 18, 2023

This article is distributed under the terms of the  Creative Commons BY-NC-ND 4.0. license.

summary: 

full article: 

Studies 2023 Vol 6 MDudkowski (pdf, 1,90 MB)

Klara Kantorowicz, Wojciech Wółkowski

The Church in Asuny: Fritz Heitmann’s Last Design 

Kościół w Asunach - ostatni projekt Fritza Heitmanna

Studies 2023, vol. 6, pp. 153-200

doi:10.17388/WUT.2023.0006.ARCH

received: October 2, 2023
accepted: November 3, 2023

This article is distributed under the terms of the  Creative Commons BY-NC-ND 4.0. license.

summary: 

full article: 

Studies 2023 Vol 6 KKantorowiczWWolkowski (pdf, 15,44 MB)

Klaudia Piwowarska

The Planning and Architectural History of Piaseczno: The Experimental Village near Warka

Planistyczno-architektoniczna historia doświadczalnej wsi Piaseczno koło Warki

Studies 2023, vol 6, pp. 201-246

doi:10.17388/WUT.2023.0007.ARCH

received: September 15, 2023
accepted: November 11, 2023

This article is distributed under the terms of the  Creative Commons BY-NC-ND 4.0. license.

summary: 

full article: 

Studies 2023 Vol 6 KPiwowarska (pdf, 2,86 MB)

Małgorzata Rozbicka

Contributions to the History of the Building of Three Warsaw Architectural Building Projects of Helena and Szymon Syrkus from the Years 1937–1939

Przyczynki do historii budowy trzech warszawskich realizacji architektonicznych Heleny i Szymona Syrkusów z lat 1937-1939

Studies 2023, vol. 6, pp. 247-272

doi:10.17388/WUT.2023.0008.ARCH

received: October 9, 2023
accepted: November 5, 2023

This article is distributed under the terms of the  Creative Commons BY-NC-ND 4.0. license.

summary: 

full article: 

Studies 2023 Vol 6 MRozbicka (pdf, 5,93 MB)