Dostosuj Profil Studiów do Swoich Zainteresowań - AW Architektura wnętrz i form przemysłowych (prof. Anna Dybczyńska)

Na studiach magisterskich na naszym Wydziale istnieje możliwość wyboru specjalności, w ramach której będziecie Państwo studiowali począwszy od 2 semestru. Wszystkie specjalności kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta na kierunku architektura.

Informacja dla studentów 1 semestru mgr

Spotkania odbędą się w audytorium 103.

Po zakończeniu spotkań nastąpi dwuetapowa kwalifikacja na specjalności prowadzona według zasad określonych przez Radę Wydziału i dostępnych na stronie www.arch.pw.edu.pl w zakładce studia.

Pierwszy etap – rozmowy kwalifikacyjne organizowane przez specjalności – odbędzie się do 13 grudnia według harmonogramu podanego do wiadomości przez kierowników specjalności.

Drugi etap – zapisy wg rankingu za pomocą systemu USOS odbędzie się w dniach 7-10 stycznia 2020.
Wyniki kwalifikacji będą dostępne w drugim tygodniu stycznia 2020.

Więcej informacji: https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Aktualnosci/Informacje-Dziekanatu/Dostosuj-Profil-Studiow-do-Swoich-Zainteresowan