Inauguracja roku akademickiego

Uroczystość odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku o godzinie 13:30 

Uroczystość będzie transmitowana on-line na stronie Wydziału Architektury. W uroczystości w Gmachu Wydziału Architektury przy ulicy Koszykowej 55 uczestniczą studenci pierwszego roku studiów jednolitych.

Więcej: https://www.arch.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zapraszamy-na-Uroczystosc-inauguracji-roku-akademickiego-2020-2021