Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Anna Stefańska

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 8 września 2020 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Anny Stefańskiej

 

na temat:

Kształtowanie generatywne w poszukiwaniu form strukturalnych współczesnych obiektów pawilonowych

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. Wiesław Rokicki

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. uczelni

Politechnika Białostocka

 

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 7 września 2020 r. do godziny 16.00 na adres e-mail: edyta.rasinska@pw.edu.pl .

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).