Pogotowie rekrutacyjne PW - spotkanie z kandydatami

Drodzy Kandydaci! 18. 05 o godz. 14:00w ramach Pogotowia rekrutacyjnego PW odbędzie się spotkanie z udziałem Prodziekan ds. Studenckich oraz przedstawicielami WRS Wydziału Architektury PW, na którym będziecie mogli zapytać o nurtujące Was kwestie.Aby dołączyć wystarczy skorzystać z tego linku:https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzRkY2JhNjItNmEwMi00ODg4LTg1NGItMmFmZjU0MGQ3YzQy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25226affe8f0-bb1b-4c46-975c-6e1d6dfe5b70%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2UEUmTqZAcADjdC6MYMshipJuQwFxtl7FhMW1PDWY5ur1U3Klt1jnJ7rg%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=44131de5-9e74-4147-967c-8e75000780f7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true