Skład Rady Wydziału na lata 2020-2024

Skład Rady Wydziału na kadencję 2020-2024

 

Członkowie Rady Wydziału z prawem głosowania

Dziekan i Prodziekani

 1. Dziekan Wydziału Architektury PW dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski – przewodniczący Rady  
 2. Prodziekan Wydziału Architektury PW dr inż. arch. Jerzy Grochulski. prof. uczelni             
 3. Prodziekan Wydziału Architektury PW dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni           
 4. Prodziekan Wydziału Architektury PW prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek      
 5. Prodziekan Wydziału Architektury PW dr Iwona Szustakiewicz      

Samodzielni pracownicy nauki

 1. dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. uczelni        
 2. dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. uczelni       
 3. dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz 
 4. prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek–Kozłowska   
 5. dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki       
 6. prof. dr hab. inż. Hanna Michalak         
 7. dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka            
 8. dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni         
 9. prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka              
 10. prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska            
 11. dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel       
 12. prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk         
 13. dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni   
 14. dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. uczelni       

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. mgr inż. arch. Sławomir Kowal
 2. dr inż. arch. Paweł Trębacz       
 3. dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska  

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Ewa Bommersbach-Maszke  
 2. Paweł Kokoszka   

Przedstawiciele Samorządu Studentów

 1. Weronika Boczar
 2. Filip Chołodowski
 3. inż. arch. Marianna Golińska
 4. Joanna Liwska
 5. Jan Królikowski
 6. Maciej Orłowski
 7. Jakub Paklepa
 8. Agata Walczykowska

Przedstawiciel Studium Doktoranckiego

 1. mgr inż. arch. Karolina Ostrowska-Wawryniuk       

Członkowie Rady Wydziału z głosem doradczym

Zaproszeni profesorowie, wykładowcy oraz pracownicy

 1. prof. dr inż. arch. Marek Budzyński
 2. prof. dr hab. inż. arch. Maria Brykowska
 3. prof. dr hab. inż. arch. Jan Maciej Chmielewski, em. prof. zw. PW
 4. dr inż. arch. Krzysztof Dyga, em. prof. PW
 5. dr. inż. arch. Bogdan Dzierżawski
 6. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski, prof. zw. PW
 7. dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW
 8. dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni
 9. dr inż. arch. Anna Grabowska 
 10. prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka
 11. prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, prof. zw. PW
 12. dr inż. arch. Zygmunt Hofman, em. prof. PW
 13. arch. Włodzimierz Karczmarzyk
 14. prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, prof. zw. PW
 15. dr hab. in. arch. Robert Kunkel, prof. uczelni
 16. prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
 17. dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. uczelni 
 18. dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski, prof. uczelni
 19. prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski, em. prof. zw. PW
 20. dr hab. inż. arch. Jolanta Putkowska, em prof. PW
 21. prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska, em. prof. zw. PW
 22. prof. dr hab. inż. Wiesław Rokicki
 23. dr hab. Magdalena Staniszkis, prof. PW
 24. prof. dr hab. inż. arch. Zygmunt Szparkowski, em. prof. zw. PW
 25. dr inż. arch. Marek Świerczyński, prof. PW
 26. prof. dr hab. inż. arch.  Witold Werner
 27. dr inż. arch. Stefan Westrych, prof. PW
 28. prof. dr arch. Jerzy Wojtowicz
 29. prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, prof. zw. PW