Zdalne nauczanie na WAPW

Szanowni Państwo

Dziekan WA PW powołał zespół, który intensywnie pracuje nad rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w obszarze e-learningu. Na tej stronie pojawiać się będą bieżące informacje na ten temat, prosimy zatem o jej śledzenie. 

Zajęcia prowadzone na WAPW są w różnych formach kontynuowane on-line.

Poniżej znajdują się ważne kwestie systematyzujące prowadzone na WA PW kształcenie na odległość:

  • Punktem wyjścia dla prowadzonych zajęć, gdzie znajdąują się podstawowe informacje o zasadach i terminach przeprowadzenia sprawdzianów, egzaminu, zaliczeń itp., zasadach oceniania i narzędziach wykorzystywanych w tym procesie jest serwis Moodle
  • Wszyscy studenci otrzymali za pomocą wiadomości z systemu USOS kody dostępu do kursów odpowiadających prowadzonym zajęciom (nie dotyczy to kursów, które już były wspomagane przez Moodle).

Narzędzia prowadzenia zajęć pozostają w gestii prowadzących, Wydział rekomenduje użycie funkcjonalności Moodle oraz Microsoft Teams. W każdym jednak przypadku wybór sposobu prowadzenia zajęć zostanie odnotowany w kursie w Moodle tak, by te podstawowe informacje były zebrane w jednym miejscu dostępnym dla studentów.

Zaliczanie zajęć

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 27/2020 zaliczenia i egzaminy w bieżącym semestrze odbywają się w formie zdalnej, nadal jednak według obowiązującego harmonogramu semestru.

Narzędziami, które będą używane do weryfikacji efektów uczenia się, są platformy Moodle (do zbierania prac studentów, ewentualnego przeprowadzania testów) oraz Teams (do kontaktu synchronicznego).

Przy przesyłaniu prac zaliczeniowych konieczne jest dołączenie przez studentów, zgodnie ze wspomnianym zarządzeniem Rektora PW, skanu podpisanego oświadczenia o samodzielności pracy. Wzór dostępny jest na stronie startowej (kokpit) w Moodle.

Ważna informacja – nowe terminy i tryb oddania projektów semestralnych:

W związku z brakiem możliwości zorganizowania wystaw w formie tradycyjnej tegoroczne oddanie projektów będzie miało dwojaką formę:

  • Zaprezentowanie projektów na wystawie wirtualnej (pliki jpg niższej rozdzielczości) na platformie Moodle – do obejrzenie przez wszystkich studentów i pracowników
  • Wgranie finalnych prezentacji (plansz - format do ustalenia przez koordynatorow projektów) w formacie pdf w kursach projektowych na platformie Moodle (przy użyciu modułu „zadanie”).

Instrukcje dotyczące samodzielnego umieszczania projektów na wystawie znajdują się tutaj: https://www2.arch.pw.edu.pl/course/view.php?id=762

Przykładowa galeria (katalog najciekawszych dyplomów 2019) znajduje się tutaj: https://www2.arch.pw.edu.pl/mod/mediagallery/view.php?id=13404

UWAGA: do każdej z prac wgrywanych w formacie pdf traktowanej jako praca zaliczeniowa (czyli do każdego projektu), zgodnie z Zarządzeniem nr 27 /2020 Rektora PW, wymagane jest dołączenie skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia – wzór znajduje się tutaj.

Poszczególne terminy oddania projektów:

Semestr 2 – Projektowanie wstępne – 1 czerwca

Semestr 4 – Projektowanie architektoniczne - dom – 4 czerwca

Semestr 4 – Projekt wnętrz – 29 maja

Semestr 6 – Projekt architektoniczny - szkoła – 15 czerwca

Semestr 6 – Projekt urbanistyczny – 28 maja

Semestr 2 mgr – Projekt polityki przestrzennej – 18 maja

Semestr 2 mgr – Projekt specjalnościowy PBL – 10 czerwca

Terminy zaliczen innych zajęć nie ulegają zmianie.

--------

W celu wdrożenia nauczania na odległość zarówno studenci, jak i pracownicy muszą wykonać na wstępie kilka niezbędnych kroków. 

Szczegółowe informacje dla pracowników znajdują się w linku obok --> Informacje dla nauczycieli

 

1. Wszyscy pracownicy i studenci proszeni są używanie adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl 

Studenci otrzymali dostęp do poczty w domenie pw.edu.pl wraz z kontem w systemie USOS. Wszelkie informacje na stronie: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default() 

 

2. Dostęp do pakietu Office 365 

Konieczne będzie także osiadanie dostępu do aplikacji Office365 (wszyscy pracownicy i studenci posiadają tę licencję). 

Pod poniższym linkiem są niezbędne informacje do instalacji pakietu Office 365 dla studentów: 

https://pw.edu.pl/Pracownicy/Aktualnosci/Pakiet-Office-za-darmo-dla-studentow-i-pracownikow-PW 

 

3. Dostęp do platformy e-learningowej Moodle 

Wszystkie prowadzone przedmioty pojawią się na platformie e-learningowej Wydziału Architektury opartej na systemie Moodle. Do piątku 20 marca zostanie podana lista przedmiotów prowadzonych w trybie zdalnym. Platforma Moodle dostępna jest pod adresem: 

https://www2.arch.pw.edu.pl/ 

Pracownicy i studenci nie posiadający konta na platformie proszeni są o samodzielne zarejestrowanie się tam. W tym celu  należy kliknąć New account i wypełnić formularz. 

UWAGA: możliwa jest rejestracja wyłącznie przy użyciu adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl, w przypadku braku takiego – patrz punkt 1. 

Wszyscy (zarówno pracownicy, jak i studenci) posiadający obecnie konta proszeni są o zmianę przypisanego do konta adresu mailowego na adres w domenie @pw.edu.pl 

4. Informacje na temat platformy Microsoft Teams

Wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Warszawskiej posiadają licencję Office365, a w tym platformy pracy grupowej i e-leraningu Microsoft Teams. Rekomendujemy użycie jej jako wsparcia Moodle w zakresie możliwości prowadzenia zajęć z synchronicznym udziałem studentów - spotkania on-line, czy też wykładów. Pozostawiamy jednak prowadzącym decyzję, jakich narzędzi chcą użyć.

By rozpocząć pracę z Microsoft Teams należy zalogować się na stronie www.office.com używając swojego adresu w domenie pw.edu.pl jak nazwy użytkownika oraz przypisanego do niego hasła.

W widoku dostępnych aplikacji należy kliknąć ikonę Teams:

Aplikacja Teams uruchomi się w przeglądarce. Zalecamy pobranie samodzielnej aplikacji i zainstalowanie na komputerze. Można to zrobić klikając w ikonę w lewym dolnym narożniku okna przeglądarki lub korzystając z menu w prawym górnym narożniku:

W celu zapoznania się z działaniem aplikacji i jej funkcjami polecamy obejrzenie materiałów szkoleniowych dostępnych na następujących stronach:

https://support.office.com/pl-pl/article/microsoft-teams-—-film-szkoleniowy-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL

(powyższe filmy w języku angielskim z dostępnymi napisami po polsku - należy kliknąć ikonę w prawym dolnym narożniku filmu).

Informacje na temat wybranego sposobu prowadzenia zajęć zostaną przekazane przez prowadzących; znajdą je Państwo też w odpowiednim kursie na platformie Moodle.

Klucz dostępu do kursów Moodle odpowiadających poszczególnym zajęciom zostanie do Państwa wysłany za pomocą USOSa do poniedziałku 23 marca.

Informacje na temat zdalnego nauczania języków przez Studium Języków Obcych znajdują się na stronie SJO