Nowe wystawy projektów w tym tygodniu

Już dziś rozpoczynają się dwie wystawy projektów studenckich!

W pawilonie wystawowym można zobaczyć wystawę rysunku architektonicznego semestru 2. studiów inżynierskich.

Natomiast w sali 201 zapraszamy na wystawę projektu wybieralnego PBL. Czym jest PBL? To nauczanie metodą rozwiązywania problemów, które stawia studenta w centrum procesu nauczania i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.