Pracownicy WAPW z wyróżnieniem w konkursie Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia w kategorii architektura

60. edycja konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego została rozstrzygnięta – w kategorii architektura wyróżnienie otrzymała pracownia Piotra Bujnowskiego za projekt Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Gratulujemy!

Pierwsze wyróżnienie przypadło Pracowni Bujnowski Architekci w składzie: mgr inż. arch. Piotr Bujnowski (prowadzący zajęcia na naszym wydziale), mgr inż. arch. Maciej Koczocik (prowadzący zajęcia na naszym wydziale), mgr inż. arch. Krzysztof Makowski, mgr inż. arch. Martyna Rowicka-Michałowska (prowadząca zajęcia na naszym wydziale), mgr inż. arch. Katarzyna Magdzik, mgr inż. arch. Karina Jędrak-Kościesza, za projekt Izby Pamięci z Murem Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy w dzielnicy Warszawa-Wola. Gratulacje dla całego zespołu!

Podstawowym celem Konkursu o nagrodę Ministra jest motywowanie środowiska związanego z architekturą i budownictwem do dalszych prac twórczych nad opracowaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedziny objętej zakresem konkursu. Chodzi również o wyłonienie i upowszechnienie najwybitniejszych innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa, charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w październiku br.

Fot. Artur Brzozowski