Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski oraz Rada Wydziału zapraszają na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie się w dniu 2 października 2023 r. o godz. 13:30 w pawilonie wystawowym Gmachu Wydziału Architektury PW przy ul. Koszykowej 55.

Program uroczystości:

1. Hymn Państwowy

2. Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Architektury

3. Immatrykulacja studentów pierwszego roku

4. Wręczenie nagród

5. Wykład inauguracyjny

prof. dr. hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha

pt. „Trzy słowa o drodze”

6. Wystąpienie Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WAPW

7. Gaudeamus

 

dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 

 

Inne wydarzenia w dzień inauguracji: 

Uroczystość inauguracyjna z udziałem Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w Dużej Auli Gmachu Głównego o godzinie 10:00.

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego w języku angielskim rozpocznie się o godzinie 17:00. 

 

Zapraszamy również na wystawę pt. „Panie Kierowniku”. Zaprezentujemy prace plastyczne ze zbiorów Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Wystawę będzie można oglądać od 02.10.2023 r. do 06.11.2023 r. w Galerii Wydziału Architektury PW (tuż przy wejściu głównym).

 

Po zakończeniu inauguracji dla studentów polskojęzycznych oraz angielskojęzycznych poprowadzonej przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - dr hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego, zapraszamy na Piknik Inauguracyjny na dziedzińcu gmachu architektury, organizowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów. 

 

Harmonogram dnia:

Od rana (godzina jeszcze nie została ustalona) - otwarcie wystawy „Panie Kierowniku” w galerii WAPW (przy głównym wejściu)

10:00 - uroczystość inauguracyjna z udziałem Rektora Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym PW

13:30 – uroczystość inauguracyjna dla studentów Architektury jednolitych studiów magisterskich w pawilonie wystawowym WAPW

17:00 – uroczystość inauguracyjna dla studentów Architektury I stopnia w języku angielskim w pawilonie wystawowym WAPW

19:00 – rozpoczęcie pikniku inauguracyjnego w patio WAPW

19:30 – grill

20:00 – koncert zespołu

21:00 – jam session

23:30 – zakończenie pikniku