Ważna informacja dotycząca przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r.

Informujemy, iż termin zakończenia przewodów doktorskich, wszczętych przed 01.05.2019 r. został wydłużony o rok, na mocy art. 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

Z nowego brzmienia art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) wynika, że przewody doktorskie wszczęte przed dniem 01.05.2019 r. i niezakończone do dnia 31.12.2022 r. będą zamykane lub umarzane.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem z dnia 10.07.2019 r. zamieszczonym poniżej, w którym Pani Prodziekan ds. Nauki zwraca uwagę na istotne kwestie dotyczące tego tematu, związane z przeprowadzeniem procedury.