Zapraszamy do udziału w Wymianie Studenckiej Detroit 2022

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji lutowej 2022) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów dotychczasowo objętych programem. Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0. Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny). W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 7 osób (liczba osób może ulec zmianie po zakończeniu rekrutacji na UDM).

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 05.01.2022 (środa) o godz. 16:30

Link do spotkania on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adc24684314034635af84ad2dc3ef5148%40thread.tacv2/1641217254641?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22ef069fb6-2cb3-42fd-8083-e62d55074d96%22%7d

TERMINY

Wyjazd polskiej grupy do Detroit: około połowy sierpnia 2022. Powrót: około połowy grudnia 2022.

PROGRAM

Zajęcia w School of Architecture, University of Detroit Mercy (https://architecture.udmercy.edu). Możliwość organizowania wyjazdów studialnych (np. Washington DC, New York, Chicago).

KOSZT

Wyjazd organizowany jest na zasadach samofinansowania. Orientacyjny koszt wynosi ok. 8 682 PLN (płatne w 3 ratach). Powyższa kwota nie obejmuje ceny biletu lotniczego i opłat wizowych (płatne dodatkowo). Dla zakwalifikowanych studentów studiów niestacjonarnych istnieje możliwość ubiegania się o:
- przesunięcie płatności za sem. letni 2021/22 do 15 lipca 2021 r.
- zwolnienie z opłaty czesnego za sem. zimowy 2022/2023.

ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe wraz z popisanym regulaminem wymiany należy przesłać drogą mailową, do Pani Katarzyny Mitroszewskiej na adres katarzyna.mitroszewska@pw.edu.pl W celu pobrania plików proszę zeskanować kod.

WYJAZD TO WSPANIAŁA OKAZJA POZNANIA INNEGO PODEJŚCIA DO PROJEKTOWANIA, NAUCZENIA SIĘ ŚWIETNIE BRANŻOWEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO, POZNANIA INNEJ KULTURY I ZWIEDZENIA USA

Ostateczny termin składania zgłoszeń mija 10 stycznia 2022!

Materiały do pobrania:

REGULAMIN_WYMIANA_2022 UD2 (pdf, 45,29 kB)
karta_rejestracyjna_2022_UD (1) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,46 kB)