Zapraszamy na Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2020/2021

Uroczystość odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku o godzinie 13:30 

Uroczystość będzie transmitowana on-line na stronie Wydziału Architektury. W uroczystości w Gmachu Wydziału Architektury przy ulicy Koszykowej 55 uczestniczą studenci pierwszego roku studiów jednolitych.

Program uroczystości:

1. Hymn Państwowy

2. Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Architektury

3. Immatrykulacja studentów pierwszego roku

4. Wykład inauguracyjny dr hab. inż. arch. Krystyny Solarek, prof. PW pt. „Między intencją a interpretacją. Dylematy projektantów w kształtowaniu miast”

5. Wystąpienie Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WA PW

6. Gaudeamus

Link:

https://politechnikawarszawska.webex.com/politechnikawarszawska/onstage/g.php?MTID=e700ed6bc05dd157a82d29a51eed9090e

hasło:

wapw2020