Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na 2-letnie studia II stopnia stacjonarne

 

Zasady i warunki przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej, w tym i na Wydział Architektury są podane na stronie internetowej PW: www.pw.edu.pl/kandydaci oraz na stronie WA PW: www.arch.pw.edu.pl/kandydaci

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat rekrutacji, należy wybrać kategorię poniżej: