Rada Wydziału

Rada jest najwyższym organem stanowiącym Wydziału. Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej oraz innymi przepisami podejmuje ona decyzje wiążące wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.
Z urzędu w posiedzeniach Rady z głosem stanowiącym uczestniczą: dziekan i prodziekani, samodzielni pracownicy nauki, osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Przewodniczący Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady Doktorantów.
Pozostałych członków Rady wyłania się w wyborach, organizowanych na podstawie obowiązujących w Politechnice Warszawskiej przepisów.

Terminarz posiedzień Rady Wydziału w r.a. 2017/2018

 

28 listopada 2017 (nr 13)

19 grudnia 2017 (nr 14)

30 stycznia 2018 (nr 15)

27 lutego 2018 (nr 16)

27 marca 2018 (nr 17)

24 kwietnia 2018 (nr 18)

29 maja 2018 (nr 19)

26 czerwca 2018 (nr 20)

10 lipca 2018 (nr 21)

25 września 2018 (nr 22)

Materiały dla członków Rady Wydziału