Rada Wydziału

Rada jest najwyższym organem stanowiącym Wydziału. Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej oraz innymi przepisami podejmuje ona decyzje wiążące wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.
Z urzędu w posiedzeniach Rady z głosem stanowiącym uczestniczą: dziekan i prodziekani, samodzielni pracownicy nauki, osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Przewodniczący Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady Doktorantów.
Pozostałych członków Rady wyłania się w wyborach, organizowanych na podstawie obowiązujących w Politechnice Warszawskiej przepisów.

Terminarz posiedzień Rady Wydziału w r.a. 2018/2019

26 listopada 2019 (nr 36)

17 grudnia 2019 (nr 37)

28 stycznia 2020 (nr 38)

25 lutego 2020 (nr 39)

24 marca 2020 (nr 40)

21 kwietnia 2020 (nr 41)

26 maja 2020 (nr 42) 

23 czerwca 2020 (nr 43)

22 września 2020 (nr 44)

Materiały dla członków Rady Wydziału