Rada Wydziału

Rada jest najwyższym organem stanowiącym Wydziału. Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej oraz innymi przepisami podejmuje ona decyzje wiążące wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.
Z urzędu w posiedzeniach Rady z głosem stanowiącym uczestniczą: dziekan i prodziekani, samodzielni pracownicy nauki, osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Przewodniczący Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady Doktorantów.
Pozostałych członków Rady wyłania się w wyborach, organizowanych na podstawie obowiązujących w Politechnice Warszawskiej przepisów.

Terminarz posiedzień Rady Wydziału w r.a. 2018/2019

30 października 2018 (nr 24)

27 listopada 2018 (nr 25)

18 grudnia 2018 (nr 26)

29 stycznia 2019 (nr 27)

26 lutego 2019 (nr 28)

26 marca 2019 (nr 29)

30 kwietnia 2019 (nr 30) 

28 maja 2019 (nr 31)

25 czerwca 2019 (nr 32)

24 września 2019 (nr 33)

Materiały dla członków Rady Wydziału