Władze Wydziału

DZIEKAN I PRODZIEKANI W KADENCJI 2016-2020

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW

dziekan.arch@pw.edu.pl 

Prodziekan ds. Ogólnych

dr inż. arch. Jerzy Grochulski

dziekan.og.arch@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr Iwona Szustakiewicz

dziekan.stud.arch@pw.edu.pl 

Przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 12:00-13:00

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW

dziekan.nauka.arch@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów

dr inż. arch. Krzysztof Koszewski

dziekan.dyd.arch@pw.edu.pl

Przyjęcia interesantów: czwartki godz. 12:00-13:00