Media »

Files

Decyzja Dziekana w sprawie powołania ds. Wymiany Zagraniczej Studentów WAPW

Pobierz plik (pdf, 28,10 kB)

Decyzja Dziekana w sprawie powołania Komisji ds. Wymiany Zagranicznej Studentów WAPW

Pobierz plik (pdf, 28,10 kB)

Decyzja Dziekana w sprawie powołania Komisji Dziekańskiej ds. Wymiany Zagranicznej Studentów WAPW w roku ak. 2019_2020

Pobierz plik (pdf, 27,32 kB)

Decyzja Dziekana w sprawie powołania Komisji Dziekańskiej ds. Wymiany Zagranicznej Studentów WAPW w roku ak. 20192020

Decyzja Dziekana

Pobierz plik (pdf, 27,32 kB)

Decyzja Dziekana w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WAPW na r.a. 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 54,67 kB)

Decyzja Dziekana w sprawie wprowadzenia Kryteriów tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce obowiązujących na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 42,09 kB)

Decyzja Dziekana w sprawie wprowadzenia Kryteriów tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce obowiązujących na Wydziale Architektury PW w r.a. 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 233,83 kB)

Decyzja Dziekana w sprawie wprowadzenia Kryteriów tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce w r.a. 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 233,83 kB)

Decyzja nr 113_2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r

Pobierz plik (pdf, 234,53 kB)

Decyzja nr 37/2017

Pobierz plik (pdf, 45,29 kB)

Decyzja nr_41_2022_kryteria opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

Pobierz plik (pdf, 59,21 kB)

Decyzja nr_41_2022_kryteria opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

Pobierz plik (pdf, 59,21 kB)

Decyzja nr_41_2022_kryteria opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

Pobierz plik (pdf, 59,21 kB)

Decyzja nr_7_2021_powołanie komisji ds Wymiany zagranicznej

Pobierz plik (pdf, 41,67 kB)

Decyzja Rektora

Pobierz plik (pdf, 231,81 kB)

Decyzja rektora 101_2018

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Decyzja Rektora nr 191_2020

Decyzja Rektora PW nr 191_2020

Pobierz plik (pdf, 712,71 kB)

Decyzja Rektora nr 191_2020 (1)

Pobierz plik (pdf, 712,71 kB)

Decyzja Rektora nr 7_2022

Pobierz plik (pdf, 96,03 kB)

Decyzja Rektora nr 7_2022

Pobierz plik (pdf, 96,03 kB)

Decyzja Rektora nr 7_2022

Pobierz plik (pdf, 96,03 kB)

Decyzja Rektora-dni wolne 2017

Jury

Pobierz plik (pdf, 231,81 kB)

Decyzja Rektora-dni wolne 2017

Pobierz plik (pdf, 231,81 kB)

Decyzja w sprawie komisji dziekańskiej ds wymiany zagranicznej studentów na WAPW 2021_22

Pobierz plik (pdf, 43,97 kB)

Decyzja_ oplat_niest_ENG

decision

Pobierz plik (pdf, 238,10 kB)