Media »

Files

English-Medium Studies (IDEAS) - GENERAL INFO & PLACEMENT TEST

Pobierz plik (pdf, 0 B)

English-Medium Studies (IDEAS) - GENERAL INFO & PLACEMENT TEST

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Enrolment in physical education courses in the summer

Pobierz plik (doc, 295,50 kB)

Enrolment in physical education courses in the summer

Pobierz plik (doc, 295,50 kB)

ERASMUS egzamin z j. ang. harmonogram wyników

ERASMUS+ harmonogram wyników egzaminu z języka angielskiego

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Erasmus_2021_2022 ranking

Pobierz plik (xlsx, 13,09 kB)

Erasmus_listy osób zwolnionych z egz. językowych na podst. certyfikatów

Pobierz plik (pdf, 107,89 kB)

Erasmus_listy osób zwolnionych z egz. językowyych na podst. certyfikatów

Pobierz plik (pdf, 107,89 kB)

Erasmus+ 2021_22 oceny z certyfikatów ang_fr

Pobierz plik (pdf, 208,06 kB)

ERASMUS+ wyniki pisemnego egzaminu z języka angielskiego

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Erasmus+_rules 2021_2022-WAPW EN

Pobierz plik (pdf, 545,25 kB)

Erasmus+_Zasady rekrutacji_2021_2022 WAPW

Pobierz plik (pdf, 531,42 kB)

Erasmus+_Zasady rekrutacji_2021_2022 WAPW

Pobierz plik (pdf, 203,45 kB)

Ersamus_listy osób zwolnionych z egz. językowyych na podst. certyfikatów

Pobierz plik (pdf, 107,89 kB)

Example of TASK

Pobierz plik (pdf, 122,61 kB)

Foreign Languges - exams Erasmus+2012_ 2022

Pobierz plik (pdf, 108,40 kB)

Foreign Languges - exams Erasmus+2021_ 2022

Pobierz plik (pdf, 108,40 kB)

FORMULARZ

Pobierz plik (pdf, 61,46 kB)

FORMULARZ

Pobierz plik (pdf, 61,46 kB)

FORMULARZ

Pobierz plik (pdf, 61,46 kB)

Formularz

Pobierz plik (docx, 0 B)

Formularz

Pobierz plik (pdf, 115,62 kB)

Formularz Kalisz 2022

Pobierz plik (doc, 414,50 kB)

Formularz wniosku o finansowanie grantu dziekańskiego w roku 2018

Pobierz plik (doc, 72,00 kB)

Formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS - poprzez uczelnię

Pobierz plik (pdf, 609,14 kB)