Media »

Files

wniosek_wydanie dyplomu-od 21 cyfrowo skdłany

Pobierz plik (pdf, 198,45 kB)

Wniosek o wznowienie

Pobierz plik (pdf, 264,70 kB)

Wniosek o wznowienie na obronę

Pobierz plik (pdf, 264,70 kB)

Wniosek o wznowienie na obronę

Pobierz plik (pdf, 264,70 kB)

Wniosek o wznowienie na studia

Pobierz plik (pdf, 264,70 kB)

Wniosek o wznowienie na studia

Pobierz plik (pdf, 264,70 kB)

Wniosek o wznowienie na studia-2021

Pobierz plik (pdf, 264,70 kB)

Wniosek o wznowienie na studia-2021

Pobierz plik (pdf, 264,70 kB)

Regulamin rekrutacji studia II stopnia 2021

Pobierz plik (pdf, 117,17 kB)

Przyjęci na studia jednolite

Pobierz plik (pdf, 208,28 kB)

Zakwalifikowani w III turze

Pobierz plik (pdf, 66,57 kB)

Zakwalifikowani w II turze

Pobierz plik (pdf, 66,83 kB)

Pobierz plik (webp, 268,89 kB)

Pobierz plik (webp, 268,89 kB)

Wrześniowa Sesja inżynierska

Pobierz plik (pdf, 118,61 kB)

Październikowa Sesja magisterska

Pobierz plik (pdf, 117,70 kB)

Październikowa Sesja magisterska

Pobierz plik (doc, 40,00 kB)

Wrześniowa Sesja inżynierska

Pobierz plik (doc, 40,00 kB)

Registration ECTS limits for semesters

Pobierz plik (pdf, 193,67 kB)

Ranking

Pobierz plik (pdf, 876,12 kB)

Lista numeryczna

Pobierz plik (pdf, 876,74 kB)

Zakwalifkowani w I turze

Pobierz plik (pdf, 198,15 kB)

Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.

Pobierz plik (pdf, 231,80 kB)

Wrześniowa Sesja inżynierska

Pobierz plik (pdf, 156,72 kB)

Październikowa Sesja magisterska

Pobierz plik (pdf, 156,32 kB)