09.11.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

W semestrze zimowym: 09.11.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek – zgodnie z §1 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia nr 32/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2022/2023.