Informacje Dziekanatu

Przysposobienie biblioteczne - nowy termin

w semestrze letnim ekurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów będzie dostępny dla wszystkich wydziałów w terminie od 24 lutego do 24 marca br.

PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW

Szanowni Państwo, 

Przedmioty podpinane są przez dziekanat w trakcie trwania semestru, najpóźniej przed rozliczeniem na kolejny semestr  w związku z powyższym prosimy nie wysyłać maili z prośbą o ich podpięcie, czy informacji o braku możliwości ich podpięcia przez samego studenta

Spotkanie informacyjne-rekrutacja na program Erasmus+ na WAPW

Uprzejmie informujemy, iż wkrótce rozpocznie się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2024/25 dla studentów studiów jednolitych magisterskich, inżynierskich i magisterskich WA PW (polsko i anglojęzycznych). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

Spotkanie informacyjne dla studentów WAPW odbędzie się 26 lutego 2024 (poniedziałek):

12:15 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku polskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNjMmE1YjQtM2ZjYi00NzNhLWE2YmEtYWNmNWMwMzg1Y2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

13:15 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku angielskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlMzI1M2QtOTc2NS00YjE2LTgxNjEtYjhkOTIyYTgyMzY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+

W dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w Budynku Rektorska 4, aula 1.01 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+. Celem spotkania jest zapoznanie studentów z możliwościami Programu oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025. Jest to spotkanie organizowane przez CWM PW.

Dodatkowo odbędzie się spotkanie organizowane przez WAPW dla studentów Wydziału Architektury w drugim tygodniu tygodniu zajęć w semestrze letnim - szczegóły wkrótce.

INDYWIDUALNE STUDIA POLITECHNICZNE - STUDIA ID - REKRUTACJA

Szanowni Państwo, 

przekazujemy informację o rekrutacji na indywidulane studia politechniczne - STUDIA ID w semestrze letnimi 2024, umożliwiające zdolnym studentom otrzymanie stypendium oraz realizację zindywidualizowanego toku studiów pod opieką tutora. Studia są organizowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW.Szczegóły studiów ID oraz formularze znajdują się na stronie: https://www.csz.pw.edu.pl/Studia-id Prosimy uprzejmie o przekazanie informacji studentom kandydującym na II stopień studiów stacjonarnych, którzy ukończyli studia I stopnia z wynikiem celującym. 

Proces rekrutacji na studia id w ramach studiów II stopnia odbywa się według następujących zasad:

1)            o udział w studiach id mogą ubiegać się kandydaci na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia z wynikiem celującym;

2)            kandydaci na studia id zobowiązani są do złożenia, w miejscu i formie wskazanej: listu motywacyjnego wyrażającego chęć uczestnictwa w studiach id, listu referencyjnego, innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia o charakterze naukowo-edukacyjnym (np. udział w konferencjach, projektach, stażach, wyjazdach naukowych, publikacjach, kołach naukowych).

3)            wybrani kandydaci, po złożeniu kompletu dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych upływa w dniu 22 lutego br.Dokumenty prosimy wysyłać na adres studiaID@pw.edu.pl. Po zakwalifikowaniu kandydata na studia ID, będzie on zobowiązany do złożenia oryginałów dokumentów w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych PW w wyznaczonym terminie. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu w godz. 12.00-16.00.

Mr Tomaka’s scholarship

for students coming from Ethiopia or any other African country. Submission of applications: Dean’s Office room 6, from 1-29 March 2024

Wniosek na rok ak. 2023 2024_Mr Tomaka`s (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15,02 kB)

Zapisy na zajęcia semestr letni 2023/24

Zapisy na przedmioty w semestrze letnim rozpoczną się 09.02.2024 o godz. 20.00

LEKTORATY - zapisy semestr letni 2024

Szanowni Państwo, 

poniżej załączamy informację o zapisach na lektoraty w semestrze letnim r.ak. 2023/24

LEKTORATY - info o zapisach (pdf, 78,16 kB)

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2023/2024

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2023/2024 odbędzie za pośrednictwem systemu USOS zgodnie z poniższym harmonogramem:

 rozpoczecie rejestracji: 12/02/24 o godzinie 8:00

 zakończenie rejestracji: 25/02/24 o godzinie 17:00 

Oferta zajęć sportowych dostępna w semestrze 2024/L:Gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, gry i zabawy rekreacyjne.Fitness: aerobik, joga, TBC (trening ogólnorozwojowy), zdrowy kręgosłup, thai-chi, kulturystykaPływanie: basen 25-metrowy, głęboki, zalecany dla bardziej zaawansowanych pływaków (basen Pałacu Młodzieży) lub basen 50-metrowy półgłęboki, dobry dla początkujących (basen Inflancka)Sporty walki: judo i samoobrona, boks, kickboxingAktywności na świeżym powietrzu: kolarsztwo górskie MTB, żeglarstwo, nordic walking, turystyka piesza, spływ kajakowy, obóz trekkingowy, narciarstwo*, snowboard* (*rejestracja za pośrednictwem strony internetowej https://szczyrk.azspw.pl/)Inne: tenis, wspinaczka ściankowa, taniec towarzyski, golf, szachyW przypadku pytań dotyczących zapisów studentów nie komunikujących się w języku polskim, prosimy o kontakt: dr Katarzyna Dzioban, e-mail: katarzyna.dzioban@pw.edu.plZasady zaliczenia zajęć WF oraz wszelkie kwestie związane ze zwolnieniami lekarskimi i sportowymi można znaleźć na stronie internetowej SWFiS PW https://www.swfis.pw.edu.pl/.Zachęcamy studentów aktywnych sportowo do dołączenia do sekcji sportowych klubu AZS PW. Listę sekcji sportowych oraz więcej informacji znajdziesz na stronie klubu http://azspw.pl/e-mail do kontaktu z biurem klubu sportowego AZS PW: biuro@azspw.pl

Lektorat z języka włoskiego

Kurs projektowy Język włoski z Architekturą/Projekty Współczesnej Architektury Mediolanu- Kurs oferowany w ramach lektoratów tematycznych, zapisy USOS.

Karta dyplomowa styczeń 2024 - info

Szanowni Państwo 

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej odbywa się poprzez pobranie Karty Dyplomowej w wersji edytowalnej ze strony, uzupełnienie oraz przesłanie jej do promotora (proszę zachować możliwość edycji). Przesłaną przez dyplomanta Kartę Dyplomową promotor zamieszcza na Platformie MS Teams, gdzie komisja dziekańska przeprowadzi procedurę zatwierdzenia zgłoszonych tematów prac dyplomowych. Status Karty Dyplomowej (zatwierdzona/odrzucona do poprawy) widoczny jest tylko dla promotora, w związku z powyższym w wyznaczonym terminie należy skontaktować się ze swoim promotorem i w przypadku niezatwierdzenia Karty Dyplomowej dokonać poprawy i ponownie przesłać do promotora.

karta inz styczen 2023_24 (pdf, 42,61 kB)
karta mgr styczen 2023_24 (pdf, 140,62 kB)

Prosimy o dochowanie wskazanych poniżej terminów dot. procedury składania Kart Dyplomowych.:

  1. 21.12.2023 - opublikowanie na stronie KARTY DYPLOMOWEJ
  2. do 15.01.2024 - czas na uzgodnienie z promotorem tematu pracy oraz przesłanie promotorowi wypełnionej Karty Dyplomowej (proszę zachować możliwość edycji pliku)
  3. do 29.01.2024 - zamieszczenie przez promotora na Platformie MS Teams Kart Dyplomowych przesłanych wcześniej przez swoich dyplomantów.
  4. do 19.02.2024 - komisja dziekańska ds. akceptacji tematów prac dyplomowych. Status Karty Dyplomowej (zaakceptowana / cofnięta do poprawy) widoczna jest tylko dla promotora. Po 19.02.2022 proszę kontaktować się z promotorem w sprawie statusu KD
  5. do 26.02.2024 - czas na poprawę Kart Dyplomowych i przesłanie ich do promotora
  6. do 29.02.2024 – termin ostatecznego zamieszczenia przez promotorów poprawionych KD

Uwaga! nie są wymagane podpisy dyplomanta oraz promotora na Karcie Dyplomowej! Nie składamy KD w dziekanacie oraz dostęp do MS Teams (w zakresie składania KD) ma tylko promotor, student nie ma dostępu.

Zapisy na specjalność II tura

Szanowni Państwo

II tura zapisów na specjalność dla osób, które nie zakwalifikowały się w I turze, rozpocznie się  09.01.2024 o godz.9:00 i zakończy  11.01.2024 o godz.23:59.

Podczas II tury (rejestracja bezpośrednia w usowebie) będziecie mogli Państwo zadeklarować 3 różne specjalności. Zasady wyboru i zapisów na specjalności znajdziecie Państwo w zakładce tok studiów -> studia II stopnia

W rejestracji dostępne będą tylko specjalności w których zostały wolne miejsca po I turze zapisów

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Specjalność A1: Architektura idei – aplikacja.

Osoby zainteresowane dołączeniem do specjalności A1 zapraszamy do złożenia aplikacji na adres pawel.grodzicki@pw.edu.pl lub przez Teams w terminie do 21.12.2023r. 

Dla osób nie mogących uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym, opis specjalności można znaleźć pod adresem: https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Studia-II-stopnia/Specjalnosci-studiow-magisterskich/A1 

Aplikacja: 

Prosimy o złożenie aplikacji zawierającej: 

- krótki list motywacyjny 

- portfolio wybranych najlepszych projektów 

W temacie maila prosimy wpisać „A1 aplikacja 23”, a w nazwie pliku: „A1_23_Nazwisko Imię.PDF”. 

O dalszym postępowaniu będziemy informować aplikujących mailowo. 

Specjalność A2: architektura środowiska zamieszkiwania - informacje i zasady rekrutacji

Informacje o ramowym programie specjalności znajdują się na stronie: https://arch.pw.edu.pl/Studia/Studia-II-stopnia/Specjalnosci-studiow-magisterskich/A2.

Aplikacje w postaci: 1. krótkiego listu uzasadniającego wybór specjalności i wskazującego profil zainteresowań oraz 2. portfolio/prezentacji wybranych projektów prosimy przesyłać nie później niż 13/12/2023 na adres: karolina.tulkowska@pw.edu.pl.

Specjalność DA: Dziedzictwo Architektoniczne - informacje i karta zgłoszeniowa

Więcej informacji o specjalności znajduje się w broszurze informacyjnej: 

broszura_24 (pdf, 6,22 MB)

Karta zgłoszeniowa specjalizacji: 

zgłoszenie_1 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,18 kB)

Konsultacje dyplomowe r.ak. 2023/24

więcej szczegółów na temat konsultacji dyplomowych w zakładce STUDIA->DYPLOMY->KONSULTACJE DYPLOMOWE

ZAPISY na specjalność 2023/2024

UWAGA!!!

I tura zapisów, odbywa się  bezpośrednio u prowadzących (w terminach wskazanych w komunikacie) i dotyczy tylko, i wyłącznie studentów zdecydowanych na konkretną specjalność.

Proszę nie aplikować do kilku specjalności jednocześnie - w takiej sytuacji po przesłaniu list przez koordynatorów specjalności student nie zostanie przydzielony do żadnej.

W związku z powyższym w I turze zapisów istnieje możliwość zapisu TYLKO do jednej z ośmiu specjalności. Podczas II tury (zapisy przez USOS) będziecie mogli Państwo zadeklarować 3 różne specjalności. Zasady wyboru i zapisów na specjalności znajdziecie Państwo z zakładce tok studiów -> studia II stopnia

Praktyka projektowa - zapisy do tutorów

Szanowni Państwo, 

W dniach 24.11.2023 - 27.11.2023 odbędą się zapisy do TUTORÓW z praktyki projektowej. Zapisy rozpoczną się o godz. 20.00 w usoswebie.

Prawidłowa rejestracja to rejestracja o kodzie 1010-23-praktykaTUT

BHP - ostatnia szansa za zaliczenie BHP

Szkolenie BHP w formie samokształcenia za pośrednictwem Platformy MS Teams - ostatnia szansa

  1. Szkolenie BHP dla studentów polskojęzycznych                                              – kod dostępu lg8sl2z
  2. Safety and Health Training for English students                                              – kod dostępu  skm4ea2

Praktyka projektowa studia jednolite

Szanowni  Państwo, 

Dnia 14.11.2023 o godz. 11.00 w sali 103 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie praktyki projektowej.
Serdecznie zapraszamy

link do spotkania dla studentów przebywających na wymianie Erasmus

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgzMTFiMDktODVkZC00MzE1LTg5MzgtMzE5ZTZjY2M4OTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22ffc5d847-d702-479f-be00-392da865bf81%22%7d

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych semestr zimowy 2023/24

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej w USOSwebie

Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania

poniżej załączamy instrukcję:

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP odbędzie się w formie samokształcenia za pośrednictwem Platformy MS Teams w terminie 09.10.2023 - 21.10.2023

  1. Szkolenie BHP dla studentów studiów jednolitych magisterskich                 – kod dostępu ddl9lvu
  2. Safety and Health Training for WUT Students (bachelor students)                   – kod dostępu 8dazxu8

 * Informacje, jak dołączyć do zespołu w MS Teams za pomocą kodu, można znaleźć na stronie:https://support.microsoft.com/pl-pl/office/u%C5%BCyj-linku-lub-kodu-aby-do%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-zespo%C5%82u-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548

** Information on how to join a team in MS Teams using code can be found at:https://support.microsoft.com/en-us/office/use-a-link-or-code-to-join-a-team-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548