Informacje Dziekanatu

Stypendium im. M. Króla

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2019/2020. 

Formularz wniosku wypełniony i następnie potwierdzony przez upoważnionego pracownika dziekanatu (Anna Grabczan), wnioskodawca składa w pokoju 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich).

EGZAMINY JĘZYKOWE ERASMUS +

Uprzejmie informujemy o terminach egzaminów językowych wymaganych
w procedurze kwalifikacyjnej w ramach programu ERASMUS +
w roku ak. 2018/2019 (wyjazdy realizowane w roku ak. 2019/2020)

Rekrutacja ERASMUS +

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2019/20 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich WA PW. Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

 Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 21.03.2019 do 31.03.2019.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

Zasady wyjazdów WAPW (pdf, 626,85 kB)

Karta dyplomu - do odbioru

DYPLOMANCI STUDIA I i II STOPNIA

„KARTA DYPLOMU”

DO ODBIORU W POK. 21, OD 26.02. DO 08.03.2019 r.

 

 

KARTY NIE ZATWIERDZONE PROSZĘ ODEBRAĆ W TRYBIE PILNYM I POPRAWIONE ZWRÓCIĆ DO 08.03.2019 r.

Zapisy na zajęcia - semestr letni 2018/19

ZAPISY NA ZAJĘCIA - SEMESTR letni 2018/2019

Informacja o kursach języka angielskiego dla studentów (CAE, IELTS)

Studium Języków Obcych PW, w ramach projektu NERW , organizuje kursy języka angielskiego dla studentów, przygotowujące do egzaminów CAE i IELTS.

Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację na kursy , które prowadzone będą w semestrze letnim 2018/2019.

Szczegółowa informacja dot. kursów znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.sjo.pw.edu.pl/projekt-nerw-pw/  a informacja o zapisach na semestr letni: https://www.sjo.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/zapisy_NERW_info-na-stron%C4%99_17_01_2019.pdf

Zapraszamy do udziału w programie ATHENS

ATHENS to utworzony w 1997 roku program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Zapisy na specjalności-informacja

Na studiach magisterskich na naszym Wydziale istnieje możliwość wyboru specjalności, w ramach której będziecie Państwo studiowali począwszy od 2 semestru. Wszystkie specjalności kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta na kierunku architektura.

Zapraszamy do udziału w drugiej turze kwalifikacji na specjalności – zapisy wg rankingu za pomocą systemu USOS, które odbędą się w dniach:

 

11 stycznia 2019 (od godziny 18:00) -15 stycznia 2019 (do godziny 18:00)

Obowiązkowe szkolenia BHP dla studentów I roku

Informujemy, że zajęcia obejmujące 4 godzinne szkolenie BHP, odbędą się w II częściach

(dwa spotkania na grupę)

 

dla GRUP DZIEKAŃSKICH  1,3  

cz.I - 9 października (wtorek) w godz. 8-10 sala 101 (2 godz.)

cz.II - 16 października (wtorek) w godz. 8-10 sala 101 (2 godz.)

 

dla GRUP DZIEKAŃSKICH  2,4,5

cz.I - 11 października (czwartek) w godz. 8-10 sala 101 (2 godz.)

cz.II - 18 października (czwartek) w godz. 8-10 sala 101 (2 godz.)

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego-informacja

Informację znajdą Państwo w ulotce.

Wychowanie fizyczne (pdf, 182,61 kB)

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Składanie wniosków (studenci) - Dziekanat, pokój nr 20, do dnia 04.09.2018 r. (wtorek).

Składanie wniosków (doktoranci) -  pokój nr 7, do dnia 04.09.2018 r. (wtorek).

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Jesienna sesja egzaminacyjna 03-16 września 2018 r.