Informacje Dziekanatu

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Składanie wniosków (studenci) - Dziekanat, pokój nr 20, do dnia 04.09.2018 r. (wtorek).

Składanie wniosków (doktoranci) -  pokój nr 7, do dnia 04.09.2018 r. (wtorek).

Zapraszamy do udziału w programie ATHENS

ATHENS to utworzony w 1997 roku program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Praktyka inwentaryzacyjna 2018

Zapisy na praktykę inwentaryzacyjną zostaną uruchomione we wtorek  12 czerwca 2018 r. w systemie USOS.

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Jesienna sesja egzaminacyjna 03-16 września 2018 r.

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej

Letnia sesja egzaminacyjna 16-29 czerwca 2018 r.

Praktyki Erasmus+ 2018/2019 - wyniki

Lista zakwalifikowanych

PRAKTYKI ERASMUS+

Dokumenty aplikacyjne na praktyki w ramach programu ERASMUS+ proszę
składać w dziekanacie do dn. 14.05.2018 do godz. 12.00. Ranking będzie
ogłoszony do 18.05.2018.

dr inż. arch. Maciej Czarnecki
Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej
Studentów

Odbiór kart dyplomowych

Odbiór kart dyplomowych

EGZAMINY JĘZYKOWE ERASMUS +

Uprzejmie informujemy o terminach egzaminów językowych wymaganych w procedurze kwalifikacyjnej w ramach programu ERASMUS +

Rekrutacja ERASMUS +

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2018/19 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich WA PW. Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

 Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 05.03.2018 do 15.03.2018.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

Zasady wyjazdów WAPW (pdf, 4,11 MB)

Oferta zajęć wybieralnych - studia magisterskie

OFERTA-przedmioty_wybieralne_lato 2018L-opis_MGR (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,43 kB)