100 lat Zakładu Architektury Polskiej

W dniu 8 marca 2022 roku upłynie 100 lat od przyjęcia przez Senat Politechniki Warszawskiej Uchwały o utworzeniu na Wydziale Architektury Zakładu Architektury Polskiej,  który od tamtego czasu, zgodnie z zamysłem profesora Oskara Sosnowskiego – jego założyciela i pierwszego kierownika, konsekwentnie prowadzi badania nad dziejami architektury, urbanistyki i sztuki dawnej i obecnej Rzeczypospolitej w oparciu o gromadzone materiały dokumentacyjne i pomiarowe.

Od 100 lat stale dopełniane i opracowywane Zbiory Naukowe Zakładu Architektury Polskiej WAPW bez wątpienia stanowią dziś jedną z najcenniejszych kolekcji materiałów inwentaryzacyjnych historycznych założeń urbanistycznych i obiektów architektonicznych w Polsce – około 35 tysięcy rysunków, około 800 planów miast i około 25 tysięcy fotografii, w wielu przypadkach o bezcennej wartości naukowej i archiwalnej.

Wiele materiałów ze Zbiorów Naukowych ZAP zarówno przed jak i po wojnie zostało  wykorzystywanych w licznych badaniach, opracowaniach i publikacjach oraz przy pracach konserwatorskich i projektowych w historycznym kontekście kulturowym. Upowszechnieniu wiedzy na temat zasobu Zbiorów i badań wykonanych z wykorzystaniem zawartych w nich materiałów przed wojną służyły między innymi dwa, wydawane  przez ZAP, periodyki naukowe: "Biuletyn Historii Sztuki i kultury" i "Studia do dziejów sztuki w Polsce". Zakład Architektury Polskiej chcąc powrócić do tej przez wiele lat zarzuconej zakładowej tradycji wydawniczej, w nawiązaniu do publikowanych w okresie międzywojennym, a nie reaktywowanych po wojnie "Studiów do dziejów sztuki w Polsce", w roku 2018 ze wsparciem władz Wydziału Architektury i Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej rozpoczął wydawanie serii monografii pt. „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” – corocznie w jej ramach publikując jeden tom zawierający wyniki prac naukowych oraz bogato ilustrowane opracowania dotąd szerzej badawczo nie wykorzystanych archiwalnych materiałów dokumentacyjnych i pomiarowych z zakresu wybranego zagadnienia szeroko pojętej problematyki badań nad architekturą i urbanistyką z terenu dawnej i obecnej Rzeczypospolitej.

Aktualnie, w związku z przypadającym w roku bieżącym 100-leciem utworzenia Zakładu Architektury Polskiej na Wydziale Architektury PW pragniemy w szczególności zachęcić do zapoznania się z przygotowanym specjalnie z tej okazji trzecim tomem serii „Studia do Dziejów Architektury i Urbanistyki w Polsce” zatytułowanym  Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat oraz towarzyszącym mu dodatkiem specjalnym pt. Zakład Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1922-2019), w którym zostały zamieszczone nie tylko szczegółowe dane na temat  działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Zakładu w latach 1922-2019, ale także bibliografia publikacji jego niegdysiejszych i obecnych pracowników oraz wydawnictw dotyczących działalności, dorobku i Zbiorów Naukowych ZAP.

 

W ramach serii „Studia do Dziejów Architektury i Urbanistyki w Polsce” dotychczas ukazały się następujące tomy:

  • Tom I – Kresy dawnej Rzeczypospolitej ( Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2018)
  • Tom II –  Przyszłość rzeczy minionych (Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2019)
  • Tom III – Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat [dodatek specjalny:Zakład Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1922-2019)] (Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2020)
  • Tom IV – Ludzie – projekty – badania (Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2021) – w druku