/100. Dyplomy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

„/100. Dyplomy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej” … co należałoby zapisać „przez 100”, bo takie jest brzmienie tytułu przygotowanej publikacji, która jest opowieścią o dyplomach powstających na warszawskim Wydziale Architektury w ciągu minionych 100 lat jego istnienia. Dyskusję o godzinie 16.00 (21 maja) w ramach Święta WAPW poprowadzi prof. Dr hab. Arch. Konrad Kucza-Kuczynski

W dyskusji wezmą udział:

  • dr arch. Monika Neff (redaktorka książki)
  • dr hab. arch Karolina Tulkowska-Słyk, prof. PW
  • arch Marta Sękulska-Wrońska (prezeska OW SARP)
  • arch Zuzanna Woźniak

Publikacja podzielona została na dwie części.

Pierwsza - „O Koszykowej 55”, dotyczy historii Wydziału Architektury, budynku, w którym mieści się on do dziś, programów nauczania, sposobów dyplomowania czy różnego rodzaju studenckiej aktywności i jest najobszerniejszą pracą pokazującą przeszłość WA, dotykającą często zagadnień dotychczas nie badanych i nie publikowanych.

Część druga – „Oddanie stulecia”, jest swego rodzaju katalogiem prac dyplomowych. Osnową części drugiej stały się prace prezentowane podczas wystawy „/100. Oddanie stulecia” … co należałoby zapisać „przez 100”, bo takie było brzmienie tytułu wystawy dyplomów nauczycieli akademickich będących absolwentami Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, która była częścią obchodów stulecia jego istnienia i odbywała się w kwietniu 2016 roku. Ta część publikacji, znacznie rozszerzona w stosunku do liczby prac prezentowanych w 2016 r., obejmuje 83 prace dyplomowe w układzie chronologicznym, z podziałem na dziesięciolecia. Powstał w ten sposób spójny ciąg ukazujący w czasie zmienność sposobów projektowania, przedstawiania prac czy w końcu zmiany w architekturze. W publikacji, jak podczas wystawy, czerwień jest kolorem wiodącym czytelnika wzdłuż osi czasu.

Dzisiejsza data ukazania się publikacji, 107 lat od chwili założenia Wydziału Architektury, zbiega się z setną rocznicą pierwszej sesji tak zwanego „ostatecznego egzaminu dyplomowego”, która odbyła się 7 lipca 1922 roku, po siedmiu latach od otwarcia Politechniki Warszawskiej.