46. Medal Politechniki Warszawskiej dla prof. dr hab. inż. arch. Konrada Kucza-Kuczyńskiego

Zdjęcie: Biuletyn PW

Zdjęcie: Biuletyn PW

Politechnika Warszawska powitała w swoim gronie nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Podczas uroczystości, która miała miejsce 25 czerwca 2019 r., wręczono również Medal PW oraz Medal Młodego Uczonego, a także rozdano nagrody w Konkursie o Nagrodę Siemensa.

Podczas uroczystości, „za twórcze osiągnięcia architektoniczne budujące prestiż Politechniki Warszawskiej” 46. Medalem Politechniki Warszawskiej został uhonorowany prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński. To najwyższe odznaczenie Uczelni nadawane osobom lub instytucjom za istotne zasługi. Uroczystą laudację wygłosił dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW - Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie: Biuletyn PW

Zdjęcie: Biuletyn PW