AEC Global Teamwork 2020 - Projekt PBL realizowany na Stanford University we współpracy z WAPW

AEC Global Teamwork 2020 - Architecture Engineering Construction. Projekt PBL realizowany na Stanford University we współpracy z WAPW

Zapraszamy Studentów 1 semestru studiów magisterskich zainteresowanych udziałem w interdyscyplinarnym projekcie w semestrze letnim (wyjazd do Stanford) na spotkanie informacyjne
18 października godz. 16.15 w sali 301
Liczba miejsc ograniczona – możliwość uczestnictwa w projekcie semestralnym w jednej z najbardziej renomowanych uczelni na świecie.
Prodziekan WAPW ds. Studiów
dr arch. Krzysztof Koszewski