AUKCJA Architekci - Ukrainie // 14-29 czerwca 2022

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski ma zaszczyt zaprosić do udziału w cyklicznej Aukcji Architekci-Ukrainie.

Otwarcie Aukcji nastąpi w Warszawie
14 CZERWCA 2022 O GODZINIE 18:30

W gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55, Audytorium im. Stanisława Noakowskiego, sala 103, 1. piętro,
Podczas spotkania inauguracyjnego zostanie przedstawiona idea Aukcji oraz jej beneficjent, prowadzone przez o.o. Dominikanów Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie pod Kijowem,
Aukcja będzie mieć formę zdalną, dostęp za pośrednictwem linku:
https://art73.gallery/pages/aukcje