Absolwenci WAPW nagrodzeni w konkursie "Dyplomy dla Warszawy"!

Muzeum Warszawy po raz trzeci zorganizowało Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy.

Wśród 8 nagrodzonych i wyróżnionych prac, aż 5 zostało obronionych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej!

Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac obronionych na WAPW:

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Monika Wróbel za pracę: Miejsce sztuki współczesnej w przestrzeni miasta na przykładzie Warszawy, promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (PW)

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Urszula Koźmińska za pracę: Architektura, ekonomika i środowisko jednostki miejskiej. Wykorzystanie materiałów wtórnych w budownictwie, promotor: prof. dr hab. Inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska (PW)

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich:

Leszek Wiśniewski za pracę: Miastotwórcza rola kolei: Nowa dzielnica wokół nowego węzła kolejowego na przykładzie Węzła Grochowskiego w Warszawie, promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (PW)

Tomasz Koczur za pracę: Architektura jako narzędzie polityki / Polityka jako narzędzie architektury – na przykładzie sieci budynków mikrospółdzielni jako realizacji zapisów w strategii rewitalizacji warszawskiej Pragi, promotor: mgr Paweł Grodzicki (PW)

Przemysław Chimczak za pracę: Mieszkania adresowane do generacji Y jako sposób na przyciąganie talentów. Inkubator mieszkaniowy – budynek w miejskiej zabudowie zwartej, promotor dr hab. Joanna Giecewicz (PW)

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie organizatora konkursu: http://muzeumwarszawy.pl/laureatki-laureaci-konkursu-dyplomy-dla-warszawy/

Fotografia pochodzi ze strony http://muzeumwarszawy.pl - fot. G. Kułakowska