Absolwenci naszego Wydziału nagrodzeni w konkursie Nagrody Roku Oddziału Warszawskiego SARP

W dniu 16 listopada 2021 w Sali Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Roku Oddziału Warszawskiego SARP przyznawanej absolwentom uczelni architektonicznych za najlepsze prace dyplomowe.
Prezentacje kandydatów do Nagrody odbyły się 25 października 2021 roku w siedzibie OW SARP.

W kategorii Dyplomy inżynierskie Jury postanowiło przyznać:

NAGRODA:
Dyplomant: Hubert Przybyszewski
Dom miejski w Warszawie. Poszukiwanie otwartego modelu zamieszkiwania.
Promotor: mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki

Nagrodę przyznano za niekonwencjonalne, autorskie podejście do ważnej i trudnej tematyki zabudowy mieszkaniowej. Autor, szukając właściwego uzupełnienia okaleczonej wojną tkanki urbanistycznej w sąsiedztwie Ogrodu Saskiego, stworzył współczesną reinterpretację mieszczańskiej kamienicy. Proste, lecz plastyczne elewacje, umiejętnie nawiązują dialog z architekturą otoczenia a rozwiązania funkcjonalne mieszkań kreują przestrzenie do życia ciekawie odmienne od modelu panującego na polskim rynku mieszkaniowym.
Jury doceniło także wrażliwość estetyczną w warstwie prezentacji graficznej, powściągliwie lecz czytelnie tłumaczącej myśl projektową autora.

WYRÓŻNIENIE:
Dyplomant: Dawid Roszkowski
Dom Człowieka. Schronisko studenckie w Beskidzie Żywieckim.
Promotor: mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki

Projekt celnie definiuje i oddaje charakter niewielkiego górskiego schroniska studenckiego, które jest miejscem schronienia i spotkań na szlaku górskich wędrówek.
Ingerencję w przyrodę ograniczono do niezbędnego minimum przez wykorzystanie ruin spalonego schroniska. Projekt dobrze wpisuje się w krajobraz, korzysta z dziedzictwa kulturowego regionu i lokalnych materiałów. Decyzje projektowe są spójne zarówno w warstwie ideowej jak projektowej. Projekt ma skromny charakter, ale wydaje się to być świadomą decyzją projektanta.
Zaproponowano ciekawą organizacja rzutu wokół centralnej przestrzeni ze świetlikiem będącej miejscem spotkań.
Przy konsekwentnym wykorzystaniu lokalnych materiałów i tradycji budowlanej schronisko ma współczesny charakter i indywidualny rys nadany przez projektanta.

W kategorii Dyplomy magisterskie Jury postanowiło przyznać:

NAGRODA:
Dyplomant: Mateusz Niemirski
Sieć miastotwórczych parkingów kameralnych, jako metoda odzyskania charakteru miejskiego ulic na przykładzie Warszawy.
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. prof. zw. PW Sławomir Gzell

Nagrodę przyznano za twórcze i dojrzałe podejście do problematyki miejsc postojowych w mieście w kontekście ochrony przestrzeni publicznej. Koncepcja sieci kameralnych parkingów ulicznych jest szansą na złagodzenie kolizji dwóch aspektów funkcjonowania miasta – komunikacji indywidualnej – parkowania samochodów oraz atrakcyjności i dostępności przestrzeni ulic w śródmieściu. Należy podkreślić, że praca prezentuje rozwiązanie oparte na przeprowadzonych indywidualnie badaniach i analizach. Zaproponowane fazy wdrażania projektu stanowią o realistycznym podejściu do problemu oraz podpowiadają ciekawe rozwiązania na przyszłość.

WYRÓŻNIENIE:
Dyplomant: Cezary Kępka
Potencjał architektury pływającej w zagospodarowaniu nabrzeży w dużych miastach. Projekt pływalni rekreacyjnej z przystanią pasażerską na Wiśle w Warszawie.
Promotor: dr inż. arch. Łukasz Piątek

Wyróżnienie przyznano, za wnikliwą analizę znaczenia rzeki w Warszawie jako miejsca rekreacji i sportowej aktywności mieszkańców. Wskazanie podobnych realizacji na świecie potwierdza właściwość kierunku rozważań autora. Idea pływającego basenu zręcznie ujęta w formę pływających barek poszukujących swym wyrazem estetycznym związku z modernizmem obiektów Powiśla. Wybór drewna jako elementu wykończeni nadaje jednocześnie obiektowi lekkości i sprzyja rekreacji.