Apel w sprawie organizacji aukcji na rzecz Ukrainy

W imieniu Dziekana naszego Wydziału dr hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego oraz Prodziekana ds. Studiów  dr hab. inż. arch. Mirosława Orzechowskiego, prof. PW publikujemy apel dotyczący organizowanej aukcji prac graficznych i malarskich warszawskiego środowiska architektonicznego na rzecz Ukrainy.

Poszerzając zakres wsparcia dla walczącej Ukrainy, należy wykorzystać wszystkie możliwe środki i stworzyć warunki dla aktywizacji jak największej liczby osób. Przed nami długie miesiące kolejnych wyzwań. Jednym z działań, które nasze środowisko może podjąć, jest zbieranie środków finansowych na rzecz Ukrainy poprzez organizację sprzedaży prac rysunkowych i malarskich. Nasze środowisko dysponuje z pewnością sporymi zapasami rysunków i innych prac, których charytatywna sprzedaż mogłaby zasilić rosnące potrzeby Ukrainy. Z inicjatywy kolegów Aleksandra Chylaka i Konrada Kucza-Kuczyńskiego postanowiliśmy zorganizować najpierw zbieranie prac, a następnie ich sprzedaż w formie aukcyjnej.

Pomoc Ukrainie będzie zapewne wymagać długoterminowego zaangażowania, dlatego nie zamierzamy poprzestać na pojedynczym zrywie, ale będziemy prowadzić te działania długofalowo. Pierwszą aukcję planujemy zorganizować w maju, oczywiście jej wielkość i ostateczny termin będzie uzależniony od napływu prac. Docierają do nas liczne deklaracje w tej inicjatywie - niektórzy z Państwa już oprawiają swoje prace. Jesteśmy zatem przekonani o możliwości udzielenia tej formy pomocy. 

Prace prosimy przynosić do Biura Dziekana  od dnia 21 marca 2022r. w godz. 9.00-15.00

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym apelem: