Architektura Współczesna - wystawa prac studentów WAPW

Studia nad architekturą współczesną realizowane są co roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w ramach kursu prowadzonego na 5 semestrze studiów I stopnia. Jego idea zakłada analizę czołowych przykładów architektury nowoczesnej i najnowszej dla lepszego poznania założeń, nowych środków, współczesnych dążeń oraz intencji twórców. Efekty pracy studentów, według nowego programu kursu, prezentujemy w tym roku po raz pierwszy na otwartej wystawie zorganizowanej w galerii na parterze gmachu WAPW przy ul. Koszykowej 55.

Zgromadzono tu blisko 180 plansz i modeli prezentujących najważniejsze wybrane dokonania XX i XXI
wieku w światowej architekturze.
Wystawa czynna jest do piątku 18 stycznia 2019 w godz. 10:00-17:00.
Organizator wystawy: Pracownia Architektury i Sztuki Współczesnej
Zespół prowadzący zajęcia:
dr inż. arch. Maciej Czarnecki (koordynator)
dr inż. arch. Grzegorz Rytel
mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska (aranżacja wystawy)
mgr inż. arch. Krzysztof Mycielski (schemat graficzny i wytyczne do
formy opracowania prac)
Przygotowanie wystawy i montaż: studenci III roku studiów inżynierskich
Początek: 14.01.2019 godz. 10:00
Koniec: 18.01.2019 godz. 17:00