Aukcja Świąteczna 2023: Architekci - Ukrainie

W imieniu Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego zapraszamy na II edycję aukcji na rzecz Ukrainy