Badania architektoniczne kościoła pw. św. Ducha w Wilnie z udziałem studentów i pracowników WAPW

Studentki i studenci studiów magisterskich ze specjalności Dziedzictwo Architektoniczne z naszego wydziału uczestniczyli pod okiem naszych prowadzących w badaniach architektonicznych kościoła pw. św. Ducha w Wilnie, w ramach programu własnego Instytutu Polonika „POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZA GRANICĄ – WOLONTARIAT. Edycja 2023”

Kościół pw. Św. Ducha w Wilnie jest jednym z najważniejszych zabytków miasta a jednocześnie jednym z najsłabiej rozpoznanych pod względem jego dziejów budowlanych. Obiekt ten wymagał również podjęcia pilnych prac konserwatorskich. Zadanie polegało na wykonaniu przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy na studiach magisterskich wybrali specjalność "Dziedzictwo Architektoniczne", pierwszych badań architektonicznych kościoła.

Prace odbywały się pod kierunkiem i opieką pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej jak i innych jednostek, m.in. dr inż. arch. Wojciecha Wółkowskiego, prof. dr hab. inż. arch. Małgorzaty Rozbickiej, dr hab. Anny Czyż. Efekty prac badawczych mogą mieć fundamentalne znaczenie dla opracowania zarówno dziejów budowlanych obiektu (rozwarstwienia chronologicznego) jak i wytycznych dla dalszych prac konserwatorskich. 

Fot. Wojciech Wółkowski