Badania percepcji przestrzeni ulic

Zespół badawczy pod kierownictwem dr inż. Kingi Zinowiec-Cieplik i mgr inż. Leszka Wiśniewskiego z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do badania percepcji przestrzeni ulic.

 

Poszukujemy 12 osób w wieku 18-25 lat, 35-50 lat oraz powyżej 60 lat do sformowania dwóch grup do udziału w spacerze badawczym oraz podsumowującym go badaniu – rozmowie na temat przestrzeni odwiedzonych ulic. Poszukujemy przede wszystkim osób nie zajmujących się ani profesjonalnie ani hobbystycznie architekturą ani inną aktywnością związaną z projektowaniem przestrzeni miejskiej.

 

Spacer będzie miał miejsce w centrum Warszawy i zakończy się spotkaniem w pawilonie „Zodiak”, gdzie zostanie przeprowadzona druga część badania. Przewidywany czas całości badania to około 2,5h w godzinach 16:30 -19:00. Każda grupa odbędzie dwa spacery i dwie rozmowy, każdy w inny dzień (a więc każda zgłaszająca się osoba deklaruje swoją obecność w dwóch terminach). Badanie zostanie przeprowadzone w dniach 11 (wtorek) i 13 (czwartek) lipca.

 

Nagrodą za udział w badaniu jest możliwość odwiedzenia budowanego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

 

Osoby zainteresowane są proszone na przesyłanie zgłoszeń do osób kierujących badaniem:

- dr inż. Kingi Zinowiec-Cieplik, e-mail: kinga.cieplik@pw.edu.pl

- mgr inż. Leszka Wiśniewskiego, e-mail: leszek.wisniewski@pw.edu.pl

 

W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, wiek, wykształcenie oraz wykonywany zawód. Kierujący badaniem zastrzegają możliwość selekcji uczestników badania. Osoby wybrane do udziału w badaniu oraz osoby z ewentualnej listy rezerwowej zostaną o tym poinformowane najpóźniej w tygodniu poprzedzającym badanie.

 

Przesyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów oraz późniejszego uczestnictwa w wizycie na budowie budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej.