Czwartek - zajęcia zgodnie z planem poniedziałkowym

WAŻNA INFORMACJA - "poniedziałek za czwartek"
W semestrze zimowym: 09.01.2020r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek

– zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020