Detroit 2020 - Międzynarodowa Wymiana Studencka

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji czerwcowej 2020) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów objętych programem I, II i III roku studiów.

Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0.

Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny). W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 9 osób.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne we
czwartek 9.01.2020, godz. 17.00, sala 104