Doroczne nagrody OW SARP

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym w corocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską i inżynierską OW SARP!

Wydarzenie wręczenia nagród odbyło się 21 maja w ramach Tygodnia z Architekturą organizowanego przez Oddział Warszawski SARP.

Doroczna nagroda OW SARP dla pracy magisterskiej została przyznana za dyplom:

„Miejsce pracy i nauki architekta. Projekt siedziby wydziału architektury”

Dyplomant - mgr inż. arch. PAMELA KRZYSZCZAK
Promotor – mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny

przyznano 2 równorzędne wyróżnienia:

„Filtr powietrza dla Warszawy- wieżowiec oczyszczający powietrze od smogu”

Dyplomant - mgr inż. arch. MICHAŁ DOŁBNIAK
Promotor- mgr inż. arch. Jakub Wacławek

„Transformacja wielkich osiedli mieszkaniowych (wom) za pomocą generowania zdarzeń”

Dyplomant - mgr inż. arch. BEATA ŁAWNICKA
Promotor- prof. dr hab. Inż. arch. Sławomir Gzell, prof. zw. PW

Doroczna nagrodą OW SARP dla pracy inżynierskiej została przyznana za dyplom:

„Specjalny ośrodek opiekuńczo- wychowawczo- rewalidacyjny w Wilanowie”

Dyplomant - inż. arch. MARTA MLECZKOWSKA
Promotor – mgr inż. arch. Marcin Goncikowski

przyznano 2 równorzędne wyróżnienia:

„Klasztor dominikański w Toruniu”

Dyplomant - inż. arch. ALEKSANDER GADOMSKI
Promotor- mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki

„Zespół mieszkaniowy housing first przy Dolinie Służewieckiej w Warszawie”

Dyplomant - inż. arch. BARBARA ŚNIEŻYŃSKA