Druga edycja międzywydziałowych studiów podyplomowych interdyscyplinarny BIM

Zapraszamy na drugą edycję międzywydziałowych studiów podyplomowych interdyscyplinarny BIM. Informacje na stronie www.ibim.pw.edu.pl

Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.