Dyskusja publiczna "Warszawa w Studium. Jakie pomysły dla Warszawy w nowym projekcie Studium?"

Zapraszamy na publiczną dyskusję o nowym Studium Warszawy, które pomimo wielu lat pracy, nie zostanie uchwalone. Wydarzenie organizowane jest przez nasz wydział wraz z Oddziałem Warszawskim Towarzystwa Urbanistów Polskich i odbędzie się już 18 września 2023 r. o godz. 17:00 w Auli 103 gmachu WAPW.

Władze Warszawy zrezygnowały z kontynuacji prac nad nowym Studium, jednocześnie deklarując, że dotychczasowy projekt ma być wykorzystany w dalszych pracach planistycznych. Co warto z niego zachować, o czym należy zapomnieć, a co zachować na przyszłość?

18 września o godz. 17.00, w Auli 103 gmachu Wydziału Architektury PW przy ul. Koszykowej 55, odbędzie się publiczna dyskusja z udziałem ekspertów na temat projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Organizatorami są Wydział Architektury PW i Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Zachęcamy wszystkich do dyskusji o przyszłości naszej Warszawy!