Dziekan Wydziału Architektury PW ogłasza konkursu na granty badawcze: DZIEDZICTWO KULTUROWE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PW

Celem Konkursu jest ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wydziału Architektury PW poprzez podjęcie zorganizowanych działań zbierania, porządkowania i katalogowania świadectw dorobku pracowników i jednostek Wydziału (w tym archiwizacja, digitalizacja i sporządzenie opisów bibliograficznych) oraz zgromadzenie nowych i archiwalnych materiałów dotyczących zachowania bądź ulepszenia wybranych elementów budynku i terenu WAPW. O granty mogą ubiegać się indywidualnie lub w zespołach pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Wydziału Architektury.

 

Wniosek o grant według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, poparty przez kierownika jednostki organizacyjnej, z którego wywodzi się kierownik grantu, składany jest w wersji elektronicznej w Zespole ds. Badań Naukowych WAPW, adres e-mail: dbn.arch@pw.edu.pl .

 

Termin składania wniosków upływa dnia 4 maja 2023 r.

 

Do pobrania: regulamin konkursu i wzór wniosku

Decyzja nr_16_2023_Zał do Regulaminu_WNIOSEK_grant_wydziałowy_2023_AJ (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,07 kB)