Forum Konserwatorskie 2020

Zapraszamy do udziału w Forum Konserwatorskim 2020, które poświęcone będzie ochronie zabytkowych wartości zabudowy i infrastruktury kolejowej oraz najnowszym badaniom dziedzictwa. Tegoroczne Forum organizowane jest przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej przy współudziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

Forum Konserwatorskie 2020 odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Do udziału w Forum zapraszamy konserwatorów zabytków, pracowników służb konserwatorskich, projektantów, przedstawicieli PKP,  samorządów, pracowników uczelni, osoby zainteresowane zarządzaniem i zagospodarowaniem zabytkowych obiektów kolejowych. Zapraszamy również młodych naukowców i słuchaczy szkół doktorskich do zgłaszania wystąpień w ramach sesji  Forum Młodych.

Informacje organizacyjne

  • Zgłoszenia udziału w Forum i abstraktów referatów - do 20.01.2020 r. formularz zgłoszeniowy
  • Wyboru referatów do przedstawienia na Forum dokona Komitet Naukowy. Autorzy referatów zostaną poinformowani o decyzji Komitetu do 3.02.2020 r.
  •  Informacje o konferencji będą dostępne na stronach www Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
  • Kontakt do organizatorów: forumkonserwatorskie2020@pw.edu.pl

 Serdecznie zapraszamy do zgłaszania referatów oraz udziału w konferencji.