Godzina Dziekańska w dniu 21.12.2023 r. od godz. 16.00 do godz. 17.00 - w trakcie Spotkania Wigilijnego WAPW

Informujemy, że Dziekan Wydziału Architektury PW dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski na mocy Decyzji 59/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w związku z Wydziałowym Spotkaniem Wigilijnym ustanawia w dniu 21 grudnia 2023 r. pomiędzy godziną 16.00 a godziną 17.00 godzinę dziekańską dla odbywających się w tym czasie zajęć dydaktycznych.

W związku z tą decyzją zapraszamy wszystkich bez wyjątku na organizowane przez WRS Wydziału Architektury PW Wydziałowe Spotkanie Wigilijne 2023, które odbędzie się 21 grudnia o 16:00 w Stanie Surowym.

Spędzimy razem ten przedświąteczny czas w rodzinnej atmosferze.