Gratulacje dla Dyplomantów gratulujemy Dyplomantom Naszego Wydziału, którzy przeszli do III etapu Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku”

Serdecznie gratulujemy Dyplomantom Naszego Wydziału, którzy przeszli do III etapu Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku” 

W kolejności alfabetycznej:

1. Autor: Kinga Butlewska
Redefinicja pojęcia "miejska jakość życia" w mieście postindustrialnym na przykładzie Łodzi
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

2. Autor: Leszek Maksym Czaja
Ogrody przyszłości – metamorfoza rodzinnych ogrodów działkowych na przykładzie ROD im. Obrońców Pokoju przy ul. Odyńca w Warszawie
Promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

3. Autor: Anna Kowalik
Architektura skupienia. Przyklasztorne centrum rekolekcyjne w Sulejowie
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, prof. zw. PW
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

4. Autor: Iga Ostrowska
Cohousing jako forma mieszkalna sprzyjająca integracji mieszkańców w miastach
Promotor: mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska-Królikowska
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

5. Autor: Maciej Sokół
Architektura schronienia – na styku potrzeb jednostki i wspólnoty w warunkach odosobnienia. Projekt stacji polarnej na Spitsbergenie
Promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Jury w składzie: Juraj Hermann – Prezes SAS (Stowarzyszenia Architektów Słowackich); Agnieszka Kalinowska-Sołtys – APA Wojciechowski; Marta Sękulska-Wrońska – WXCA; Robert Konieczny – KWK Promes; Biś Lisowski – Prezes SARP; Przemo Łukasik – medusa group; Przemysław Powalacz – Geberit Polska; Piotr Śmierzewski – Analog; Paweł Wierzbicki – Schindler Polska oraz sekretarze organizacyjni konkursu: Marek Szeniawski – Sekretarz Generalny SARP i Magdalena Turowska-Kowalczyk w trakcie dwóch sesji obrad w dniach 30 czerwca 2020 oraz 6 lipca 2020 wyłoniło w sumie 25 prac dyplomowych. Pełną listę można przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/…/a.175656525461…/2755236281410269/