Gratulacje dla Mai Kędry za wyróżnienie pracy dyplomowej przez magazyn Architektura i Biznes

Praca absolwentki naszego Wydziału Mai Kędry została wytypowana do kolejnej edycji konkursu "Najlepszy Dyplom Archtiektura 2023" i opublikowana w lutowej drukowanej edycji magazynu Architektura i Biznes oraz na portalu AiB.

W każdym miesiącu Architektura i Biznes wybiera tylko jedną nadesłaną pracę do publikacji w wersji fizycznej magazynu. Gratulujemy wyróżnienia!

  • dyplom: „DOM ROZWOJU. OŚRODEK DZIENNEJ OPIEKI DLA DZIECI INSPIROWANY METODĄ MARII MONTESSORI PRZY UL. TYNIECKIEJ W WARSZAWIE” MAJA KĘDRA
  • promotor: DR MARCIN GONCIKOWSKI

Link: https://www.architekturaibiznes.pl/maja-kedra-osrodek-dziennej-opieki-dla-dzieci-metoda-montessori,23075.html