Gratulacje dla absolwentki naszego Wydziału - I nagroda w konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

autor: Iwona Krawiec

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozstrzygnął konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”. Wśród nagrodzonych znalazła się absolwentka naszego Wydziału Iwona Krawiec (za pracę: Adaptacja wieży artyleryjskiej (Fortu Malakoff) w Twierdzy Głogów na centrum szkoleniowe z bazą noclegową dla somelierów i wytwórców win oraz wyrobów winiarskich)

Do II etapu Komisja zakwalifikowała 6 prac w każdej z kategorii, zwracając uwagę na:
− oryginalność i nowatorstwo badań (trafną identyfikację istotnych luk badawczych dotyczących  dziedzictwa  i  próba  ich  wypełnienia;  rozpoznanie  nowych  zjawisk, trendów i procesów; pogłębienie istniejących badań),
− metodologię  badań  (umiejętne  i  kreatywne  wykorzystanie  metod  i  technik badawczych, wykorzystanie zróżnicowanych źródeł danych, nowatorskie podejście do interpretacji danych zastanych lub gromadzenia własnych danych),
− wpisanie  pracy w  najnowszy  dyskurs  naukowy  (znajomość  dorobku  naukowego dotyczącego badań nad dziedzictwem, odwołanie do najnowszych wyników badań, w tym do światowej literatury, potencjał opublikowania wyników badań za granicą),
− język pracy, stylistyka, spójność wywodu.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:
dr inż. Waldemar Affelt
dr Anna Fogel
dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
dr Anna Góral
prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński
dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ

W kategorii prac licencjackich i inżynierskich I miejsce otrzymała Iwona Krawiec za pracę dyplomową inżynierską wykonaną na naszym Wydziale

Adaptacja wieży artyleryjskiej (Fortu Malakoff) w Twierdzy Głogów na centrum szkoleniowe z bazą noclegową dla somelierów i wytwórców win oraz wyrobów winiarskich

Projekt został przygotowany pod opieką dr inż. arch. Marcina Górskiego

Zgłoszony do konkursu "Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy" organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa projekt dyplomowy, dotyczył adaptacji XIX-wiecznej wieży artyleryjskiej w Twierdzy Głogów do współczesnej funkcji centrum szkoleniowego połączonego bazą noclegową dla sommelierów i wytwórców win oraz wyrobów winiarskich. 

W przeciągu ostatnich lat winiarstwo polskie przeżywa swoisty renesans, wychodząc z cienia, którym tę szlachetną gałąź rolnictwa otoczył mrok minionego wieku. W obliczu intensywnie rozwijającego się rynku polskich producentów owych trunków oraz w sytuacji, gdzie coraz więcej zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych niszczeje z powodu braku pomysłu na nową funkcję, proponowany program funkcjonalny zdaje się doskonale wpisywać w zapotrzebowanie regionu, a ceglana architektura fortu wpasowywać w klimat tradycyjnej bodegi.

 

Celem projektu było stworzenie całorocznego obiektu, który w wybranych okresach działałby jako centrum szkoleniowe skupiające plantatorów i naukowców zajmujących się, ciągle jeszcze raczkującą enologią- winoznastwem. Przez resztę roku obiekt pełniłby funkcję ośrodka enologicznego przeznaczonego dla turystów poszukujących nie tylko odpoczynku na łonie natury, ale również otwartych na poznawanie i degustacje win oraz przysmaków lokalnej kuchni. Restauracja z piwniczką na wino stałaby się konkurencją dla istniejących lokali gastronomicznych, a ze względu na usytuowanie w malowniczym otoczeniu - na wyspie Katedralnej z widokiem na zamek i Stare Miasto, obiekt miałby szansę stać się ważnym punktem kulturalnym na mapie Głogowa. Ponadto projekt zakłada ulokowanie części hotelowej z zapleczem gastronomicznym w budynku odtwarzającym kubaturę dawnego wału okalającego fort. Dzięki temu uczytelniony zostałby układ urbanistyczny założenia, a przystań kajakowa ulokowana w południowej części wyspy, podkreśliłaby dawną linię brzegu Odry.

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie: http://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4633