Gratulacje dla absolwentów WAPW nagrodzonych w Konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”.

W piątek, 7 października 2022 ogłoszono wyniki 58. edycji Konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”. Wśród wyróżnionych prac, znalazły się projekty wykonane przez naszych absolwentów.

Wyróżnienia I stopnia:

• arch. Maria Lityńska
Poszukiwanie tożsamości architektury judaistycznej. Utracony dom polskich chasydów – projekt ośrodka chasydzkiego w Leżajsku.

Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. arch. Anna Agata Wagner, mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny

uzasadnienie:
Wyróżnienie zostało przyznane za skrupulatne studia nad tożsamością architektury judaistycznej.Analiza symboliki, tradycji judaistycznej oraz architektury związanej z judaizmem na przestrzeni wieków zostały odzwierciedlenie w zaprojektowanych budynkach. Obiekty poprzez swój dualizm symboliczny i funkcjonalny obrazują złożoność architektury judaistycznej, pełniąc równocześnie rolę ośrodka pielgrzymkowego chasydów z całego świata.

• arch. Paulina Pawlikowska
Architektura modernistyczna jako środowisko działań modernizacyjnych. Rewaloryzacja łaźni solankowych w Ciechocinku.

Politechnika Warszawska, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

uzasadnienie:
Praca w elegancki sposób podkreśla piękno modernistycznych form projektu Romualda Gutta. Autorka nie szuka konkurencji z uznanymi i cenionymi ikonami modernizmu, a w skromny sposób pozwala spojrzeć na nią od nowa, opierając się na rozsądnych rozważaniach nad współczesnymi potrzebami i funkcją obiektu. W projekcie posłużono się subtelnymi rozwiązaniami wykorzystującymi grę światła gwarantującymi różnorodne przeżycia i doświadczenia.

Pełną listę nagrodzonych można poznać na stronie:
https://www.sarp.pl/pokaz/nominacje_do_iii_etapu_konkursu_dyplom_roku-rdquo--_edycja_2022,3184/